Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

4. Принципи функціонування ринку фінансових послуг

Світова практика виробила основні принципи функціонування розвинених високоефективних ринків фінансових послуг. Серед них:

 • соціальна справедливість, що передбачає створення рівних умов та можливостей доступу інвесторів та позичальників на ринок фінансових ресурсів, недопущення дискримінації прав суб'єктів ринку;

 • надійність захисту інтересів учасників ринку, що вимагає створення необхідних умов для реалізації намірів оферентів та споживачів фінансових послуг, забезпечення захисту їх майнових прав;

 • конкурентність, тобто створення рівноправних умов для змагання між оферентами фінансових послуг за найбільш вигідні умови реалізації фінансових послуг, недопущення недобросовісної конкуренції і монополізму на ринку, встановлення немонопольних цін на фінансові послуги;

 • прозорість та відкритість надання фінансових послуг - забезпечення учасників ринку повною та достовірною інформацією щодо умов реалізації фінансових послуг, недопущення дискримінації споживачів фінансових послуг, застосування загальновизнаних стандартів подання фінансовими установами інформації про свою діяльність;

 • правова впорядкованість, що передбачає створення розвиненої правової інфраструктури забезпечення діяльності ринку, яка чітко регламентує правила надання фінансових послуг та взаємовідносин його суб'єктів;

 • ефективність, що досягається шляхом максимальної реалізації потенціалу ринку для забезпечення акумуляції та перерозподілу наявного у суспільстві капіталу з метою фінансування економіки та забезпечення потреб населення;

 • контрольованість, тобто створення надійно діючого механізму нагляду та контролю за діяльністю професійних учасників ринку та проведеними ними фінансовими операціями, запобігання зловживанням і порушенням законодавства на ринку фінансових послуг.

Питання для самоконтролю

 1. Поняття ринку фінансових послуг та його завдання.

 2. Ознаки ринку фінансових послуг.

 3. Функції ринку фінансових послуг в економіці країни.

 4. Суть фінансової послуги та її види.

 5. Ознаки фінансової послуги.

 6. Класифікація фінансових послуг

 7. Порівняння термінів «фінансова послуга» і «фінансова операція».

 8. Принципи функціонування розвинутого ринку фінансових послуг.

 1. Основні проблеми функціонування ринку фінансових послуг в Україні.

 1. Чинники, що впливають на розвиток ринку фінансових послуг.

 2. Тенденції розвитку світового ринку фінансових послуг.

 3. Напрями підвищення ефективності функціонування ринку фінансових послуг в Україні.

Завдання до самостійної роботи

1. Теми доповідей та завдань для самостійної роботи

 1. Завдання та необхідність функціонування ринку фінансових послуг в ринковій економіці.

 2. Стандарти та принципи діяльності розвинутого ринку фінансових послуг.

 3. Сучасні тенденції розвитку світового ринку фінансових послуг.

 4. Вплив процесів приватизації на формування ринку фінансових послуг в Україні.

 5. Етапи становлення та розвитку ринку фінансових послуг в Україні.

 6. Проблеми інтеграції українського ринку фінансових послуг у європейський та світові ринки.

 7. Роль ринку фінансових послуг в акумуляції та перерозподілі інвестиційного капіталу.

 8. Дослідження ринку фінансових послуг та розробка його нових інструментів.

 9. Необхідність та завдання моніторингу фінансових операцій.

 10. Порівняльна характеристика ринків фінансових послуг країн східної Європи.