Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Контрольні завдання

Тестові завдання зазначені після даної теми методичних рекомендацій до самостійної роботи.

Завдання 1.

Курс акцій номіналом 100 грн. складав:

а) на момент купівлі: купівля – 110 грн., продаж – 120 грн.;

б) на момент продажу: купівля – 240 грн., продаж – 250 грн.

Визначити за ефективною ставкою простих процентів дохідність операцій з акціями, купленими у кількості 100 штук та проданих через 2 роки, якщо рівень дивідендів, нарахованих за цей період, складав: за перший рік – 10% річних; за другий рік – 15% річних.

Завдання 2.

Дивіденд на акцію компанії за рік складав 45 грн. Банківська ставка за вкладами складає 8% річних. Винагорода за ризик з точки зору покупця має складати 20% банківської ставки. Визначити теоретичну ціну акції для покупця.

Завдання 3.

Банк оголосив, що дивіденди за його акціями за рік складатимуть 20% річних за звичайними акціями і 30% річних за привілейованими акціями. Визначити суму дивіденду на одну привілейовану акцію номіналом 5 гр.од. і одну звичайну акцію номіналом 1 гр.од.

Завдання 4.

Дивіденд на акцію компанії за рік склав 4,5 гр.од. Банківська ставка за вкладами дорівнює 10% річних. Винагорода за ризик, з точки зору покупця, повинна бути 5%. Визначити теоретичну ціну акції.

Завдання 5.

Облігація номіналом 1000 грн. куплена за курсом 90 грн. і продана через 2 роки за курсом 110 грн. Доход по облігації нараховується за простою ставкою процентів, що дорівнює 12% річних. При купівлі продавцю облігацій оплачено процентний дохід за 50 днів.

Завдання 6.

Облігація номіналом 100,0тис.грн. з купонною ставкою 8% і строком на 3 років продавалася з дисконтом 20%. Визначити повну прибутковість цієї облігації. Задання вирішити двома способами:

а) спираючись на поняття середньорічного доходу;

б) використовуючи аналогію з з інвестиційним проектом.

Завдання 7.

Випущена купонна облігація з терміном погашення через 2 роки. Виплата відсотків 2 рази на рік. Номінал облігації становить 3000 грн. Річний платіж по облігації складає 14%. Прибутковість на ринку капіталу складає 12%. Знайти вартість облігації.

Завдання 8.

Учасник валютного ринку уклав трьохмісячний форвардний контракт на придбання 45,0 тис. дол.США У момент кладання угоди курс СПОТ склав 8,05 грн./дол., трьохмісячний форвардний курс – 8,12 грн./дол.

Визначте суму прибутку (збитку) від проведення валютної операції, якщо на момент реалізації форвардного контракту курс СПОТ буде становити:

а) 8,22 грн./дол.;

б) 8,15 грн./дол.;

в) 8,01 грн./дол.

Завдання 9.

Інвестор придбав привілейовану акцію номінальною вартістю 5000грн. з фіксованим розміром дивіденду 18% річних. Через 3 роки ( протягом яких дивіденди регулярно виплачувалися) акція була ним продана за 3500 грн. Визначте кінцеву ( середньорічну) прибутковість по даній акції.

Завдання 10.

В день укладання угоди на різницю курс акцій склав 74 гр.од., у день виконання – 78 гр.од. Обсяг угоди 100 лотів, премія складає 1,5 гр.од. на акцію. Визначте прибутки та збитки контрагентів. Перерахуйте результати їх діяльності, якщо курс акції складе: а) 75гр.од., б) 72 гр.од.

Завдання 11.

Визначте орієнтовну ринкову вартість і оцінку курсу для корпоративної облігації номіналом 6000 грн. за умови, що термін погашення через 4 роки, купонна ставка і ставка банківського відсотка – 16 і 8% річних.

Завдання 12.

Облігація банку номіналом 10 тис.грн. і терміном 5 років, проценти за якою будуть сплачуватись щорічно за ставкою 15% річних, куплена за курсом 96. Визначити загальний доход від облігації, якщо отримані проценти будуть реінвестуватися за складною ставкою 10% річних .