Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Суть та значення депозитних послуг в процесах акумуляції інвестиційного капіталу.

 2. Види банківських депозитів, їх переваги та недоліки для вкладників.

 3. Спільні та відмінні риси між терміновими депозитами та ощадними сертифікатами банків.

 4. Сучасні тенденції розвитку ринку термінових банківських депозитів.

 5. Чинники, що впливають на формування рівня депозитного відсотка.

 6. Механізми обчислення доходу за банківськими депозитами.

 7. Механізми здійснення депозитних операцій Національним банком України.

 8. Особливості використання депозитних сертифікатів НБУ для регулювання грошового ринку.

 9. Обмеження щодо залучення коштів на депозитні рахунки кредитних спілок.

 10. Принципи банківського розрахункового обслуговування.

 11. Форми безготівкових розрахунків. їх види та характеристика.

 12. Суть банківської платіжної картки та її види.

 13. Напрями використання банківських платіжних карток.

16) Умови реалізації послуг з переказу коштів небанківськими фінансовими установами.

 1. Сучасні тенденції розвитку ринку розрахункових послуг.

 2. Основні види фінансових послуг щодо обслуговування вексельного обігу.

Завдання до самостійної роботи

1.Теми доповідей та завдань для індивідуальної роботи

 1. Сучасна практика та особливості надання депозитних послуг банківськими установами.

 2. Послуги фінансових установ щодо забезпечення грошових платежів.

 3. Особливості функціонування міжнародних та національних платіжних систем.

 4. Використання банківських платіжних карток в сучасних розрахунках.

 5. Проблеми захисту інтересів вкладників банків.

 6. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: необхідність його створення та особливості функціонування в Україні.

 7. Депозитна політика банку: її суть та особливості формування.

 8. Сучасна практика та особливості надання розрахункових послуг банківськими установами.

 9. Практика випуску та обслуговування дорожніх чеків

10 Практика та проблеми розвитку в Україні новітніх розрахункових послуг.

2.Тестові завдання

2.1. Фінансові послуги із залучення коштів заощаджувачів на депозитні рахунки з метою їх зберігання та примноження надаються:

а) банками та кредитними спілками;

б) банками та інститутами спільного інвестування;

в) банками та фінансовими компаніями;

г) банками та ломбардами.

2.2. Депозитні операції банків пов'язані з:

а) розміщенням коштів юридичних і фізичних осіб на визначений термін;

б) залученням коштів юридичних і фізичних осіб на визначений термін або до запитання;

в) випуском облігацій;

г) відповідальним зберіганням цінних паперів.

2.3. Пасивні депозити банків пов'язані з:

а) випуском акцій;

б) придбанням депозитних сертифікатів НБУ;

в) залученням вільних коштів фізичних осіб;

г) залученням вільних коштів юридичних осіб.

2.4.Ощадні сертифікати випускаються з метою:

а) формування статутного капіталу банків;

б) покриття збитків від банківської діяльності;

в) залучення банками заощаджень фізичних і юридичних осіб;

г) збільшення суми власного капіталу банку.

2.5. За допомогою випуску депозитних сертифікатів Національний банк України залучає кошти:

а) фізичних осіб;

б) юридичних осіб;

в) банків;

г) держави

2.6. Примусове списання коштів і рахунків платників за рішенням суду здійснюється за допомогою розрахунків з використанням:

а) платіжних вимог – доручень;

б) платіжних вимог;

в) платіжних доручень;

г) акредитивів.

10. Інвестиційні рахунки, що відкриваються в уповноважених банках інвесторам - нерезидентам для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, належать до:

а) поточних;

б) депозитних;

в) кореспондентських;

г) рахунків за спеціальним режимом використання.

3. Розвязання задач та ситуаційних завдань до теми

Завдання 1.

Владник розмістив 10000грн. в банку на терміновому депозиті терміном на 12 місяців. Процентна ставка за депозитом - 16 відсотків річних.

Обчисліть суму доходу вкладника банку від розміщення коштів на терміновому депозиті.

За умовами депозитного договору виплата доходу за вкладом здійснюється після закінчення його терміну.

Завдання 2.

Визначте суму доходу вкладника банку за весь період зберігання коштів на депозитному рахунку за такими даними:

- початкова сума вкладу -15000 грн,;

- процентна ставка за депозитом - 13 відсотків річних;

- термін розміщення вкладу - 18 місяців;

- додаткова сума грошових коштів, що була внесена вкладником на початок четвертого і сьомого місяців зберігання коштів - 500 грн.

За умовами депозитного договору нарахування і виплата доходу за вкладом здійснюється щоквартально.

Завдання 3.

На депозитний рахунок фізичною особою внесено 12000 грн. Визначте суму доходу вкладника за весь термін зберігання коштів на рахунку за такими даними:

- термін вкладу - 2 роки;

- річна процентна ставка - 12 відсотків:

- частота нарахування доходу - раз на квартал.

За вкладом передбачена капіталізація відсотків.

Завдання 4.

Заощаджувач приймає рішення щодо розміщення 8000 грн. на депозитному рахунку в банку терміном на 1 рік. Розглядаються 3 пропозиції:

 1. сплата доходу за ставкою 16,5 % річних в кінці терміну депозиту;

 2. сплата доходу за ставкою 16,25 % річних зі щоквартальною капіталізацією відсотків:

 3. сплата доходу за ставкою 16,0 % річних зі щомісячною капіталізацією відсотків.

Оберіть найбільш прибутковий варіант розміщення коштів.

Завдання 5.

Визначте суму банківського доходу від проведення операції врахування веселя, виходячи з таких даних:

  • номінальна сума векселя – 8000,0 грн.;

  • облікова ставка банку – 12 відсотків річних;

  • термін погашення векселя,– 1 лютого наступного року;

  • вексель облікований 15 вересня поточного року.

Завдання 6.

Підприємство планує розмістити тимчасово вільні кошти в сумі 200,0 тис.грн. на банківському депозиті терміном на один рік. Розгляньте наявні альтернативи вкладення коштів і оберіть найвигіднішу, за умови, що нарахування доходу відбудеться за системою складних відсотків.

Показники

Варіанти

Банк «А»

Банк «Б»

Банк «В»

Депозитна ставка

13,0

13,5

14,0

Частота нарахувань доходу

раз на місяць

раз на квартал

раз на рік

Завдання 7.

Вексель номінальною вартістю 20000 грн. обліковується банком за 137 днів до терміну його погашення. Облікова ставка банку становить 14 % річних. Визначте суму дисконту на користь банку і скориговану облікову ставку, яка компенсуватиме банку втрати від інфляції, якщо рівень інфляції за період від дати обліку до дати погашення векселя становить 3 %.

Завдання 8.

Юридична особа придбала дисконтний ощадний сертифікат банку номінальною вартістю 5000 грн. і терміном обігу 185 днів. Величина дисконту на сертифікат на момент його розміщення складала 17 відсотків річних.

Виходячи з цих даних визначте: ціну придбання ощадного сертифікату; розмір доходу інвестора, одержаного при погашенні сертифікату за номінальною ціною.

Завдання 9.

Суб'єкт господарювання має намір продати вексель на вторинному ринку. Виходячи з нижче наведених даних, визначте ціну продажу векселя для забезпечення необхідної доходності.

Показники

Варіанти

І

2

3

Номінальна ціна векселя, грн.

25000

30000

50000

Термін до погашення векселя, дні

154

62

215

Необхідна доходність, % річних

13

14

15

Завдання 10.

1 квітня поточного року юридична особа придбала дисконтний ощадний сертифікат банку номінальною вартістю 5000 грн. і терміном обігу 275 днів. 10 серпня сертифікат був перепроданий на вторинному ринку Величина дисконту на момент розміщення банківського сертифікату становила 14 відсотків річних, ринкова ставка дисконту на момент перепродажу - 16,5 відсотків річних. Виходячи з цих даних, обчисліть:

 1. ціну придбання ощадного сертифікату;

 2. ціну перепродажу ощадного сертифікату на вторинному ринку;

 3. розмір доходу першого власника від володіння ощадним серти­фікатом;

 4. розмір доходу наступного власника сертифікату у випадку його погашення за номінальною ціною.