Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

2. Загальна характеристика валютних операцій та фінансових послуг, що супроводжують їх реалізацію

Фінансові послуги на валютному ринку надаються стосовно об'єкта ринку - валютних цінностей в готівковій та безготівковій формах, банківських металів, цінних паперів та платіжних документів, випущених в іноземній валюті, операції з якими здійснюються професійними учасниками ринку для реалізації намірів клієнтів. Реалізація фінансових послуг на валютному ринку передбачає здійснення різноманітних валютних операцій.

Валютні операції – це угоди, що укладаються суб'єктами валютного ринку щодо купівлі-продажу, обміну, залученню та наданню в кредит валютних цінностей та проведення розрахунків за ними. Класифікацію валютних операцій можна здійснити за такими ознакам.

За економічним змістом валютні операції, що здійснюються в Україні, поділяються на:

 1. операції, що пов'язані з переходом права власності на валютні цінності (за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України);

 2. операції, що пов'язані і використанням валютних цінностей в міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань. предметом яких с валютні цінності;

 3. операції, що пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

Залежно від. мети здійснення валютні операції поділяються на:

 1. поточні торговельні;

 2. поточні неторговельні;

 3. операції, що пов'язані з рухом капіталу;

 4. валютно-обмінні операції.

У процесі реалізації поточних торговельних операцій професійними учасниками валютного ринку надаються послуги щодо проведення розрахунків між суб'єктами господарювання - резидентами й нерезидентами за зовнішньоторговельними операціями та між учасниками господарських відносин - резидентами всередині країни за умови наявності індивідуальної ліцензії НБУ.

Поточні неторговельні операції спрямовані на забезпечення переказів в іноземній валюті заробітної плати, стипендій, пенсій, державної і а благодійної допомоги, допомоги родичів тощо, виплати готівкової іноземної валюти за платіжними картками, оплати витрат на відрядження, лікування, навчання, стажування громадян за кордоном.

У процесі реалізації валютних операцій, пов'язаних з рухом капіталу, забезпечуються надання та отримання резидентами фінансових кредитів і позик в іноземній валюті, міжнародні перекази за угодами, пов'язаними з накопиченням пенсійних активів, виконання зобов'язань учасників зовнішньо - економічних відносин за гарантіями, поруками та заставою, за лізинговими та факторинговими договорами, здійснення прямих і портфельних інвестицій в Україну та за межі України, розміщення валютних коштів на депозитних рахунках, проведення операцій з цінними паперами, випущеними в іноземній валюті тощо.

Валютно-обмінні операції передбачають купівлю у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів та продаж фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти, зворотній обмін громадянами іноземних країн невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту, конвертація готівкових валютних цінностей однієї країни на готівкову валюту іншої країни, купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну або національну валюту, прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.

Залежно від терміну реалізації валютні операції можуть бути касовими та терміновими.

У процесі реалізації валютних операцій професійними учасниками валютного ринку натаються такі види фінансових послуг:

 1. відкриття та обслуговування рахунків у іноземній валюті;

 2. випуск платіжних документів, платіжних карток в іноземній валюті та їх обслуговування;

 3. переказ валютних цінностей по Україні та за кордон та їх одержання із України та з закордону;

 4. забезпечення міжнародних розрахунків;

 5. купівля-продаж (обмін) валютних цінностей за дорученням клієнтів на міжбанківському ринку та міжнародному валютному ринку;

 6. купівля готівкової валюти у фізичних осіб резидентів та нерезидентів та продаж готівкових валютних цінностей фізичним особам - резидентам;

 7. конверсія валютних цінностей однієї держави на валютні цінності іншої держави;

 8. надання кредитів в іноземній валюті;

 9. розміщення валютних цінностей на депозитних рахунках;

 10. купівля - продаж цінних паперів, випущених в іноземній валюті, за дорученням клієнтів;

 11. купівля - продаж дорожніх чеків, випущених в іноземній валюті;

 12. прийняття на інкасо пошкоджених банкнот грошових знаків іноземних держав та іменних чеків тощо.

Фінансові послуги, що реалізуються на валютному ринку можуть бути поділені на такі групи: розрахункові, торговельні та конверсійні, кредитні, депозитні, гарантійні, довірчі.

На користь фізичних осіб професійними учасниками валютного ринку реалізуються такі валютно-обмінні операції:

 1. купівля у фізичних осіб – резидентів і фізичних осіб – нерезидентів готівкової іноземної валюти;

 2. продаж фізичним особам – резидентам готівкової іноземної валюти;

 3. зворотній обмін фізичним особам – нерезидентам невикористаних гривневих коштів на готівкову іноземну валюту;

 4. купівля-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівля-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;

 5. конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї держави на готівкову іноземну валюту іншої держави;

 6. прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.

Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовими установами на валютному ринку на користь юридичних та фізичних осіб, залежить від напрямів валютної політики держави та особливостей валютного регулювання.