Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Рекомендована література

Основна література

[2,34,5,6,7,10,12,13,15,18,20,21,22,25-27,29,30,31]

Додаткова література

[2,3,4,5,9,10,12,14,15,21,22]

Семінарське заняття № 5

Тема 12. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг

План заняття

1.Особливості діяльності Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

2. Проблеми у сфері регулювання ринку фінансових послуг України.

3. Саморегулювання на ринках фінансових послуг. Український та закордонний досвід.

Навчальні цілі

Цілями вивчення теми навчальної дисципліни є: закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих під час аудиторних занять; самостійне оволодіння новим навчальним матеріалом щодо діяльності на ринку фінансових послуг, здатність охарактеризувати учасників ринку фінансових та їх функції; здатність сформулювати та охарактеризувати принципи та форми організації функціонування фінансових інститутів, здатність застосовувати знання з питань технологій функціонування ринку фінансових послуг та його учасників на практиці, здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення, здатність працювати автономно; здатність до ініціативи і підприємництва.

Проблемні питання для обговорення

 1. Умови ліцензування фінансових установ в Україні.

 2. Заходи впливу Національного банку України до порушників банківського законодавства та вимог нормативних актів щодо надання банківських послуг.

 3. Заходи впливу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до порушників законодавства про цінні папери.

 4. Заходи впливу Держфінпослуг за порушення порядку і правил надання фінансових послуг

 5. Види та розміри штрафних санкцій за правопорушення, вчинені на ринку фінансових послуг.

 6. Основні проблеми державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.

 7. Напрями вдосконалення державного регулювання фінансового сектора економіки України.

 8. Сучасна практика та проблеми державного регулювання фінансового сектора економіки,

 9. Повноваження та діяльність Національного банку України щодо регулювання банківських послуг в Україні.

 10. Повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо регулювання діяльності професійних учасників ринку.

 11. Державне регулювання небанківського фінансового сектора в Україні.

Практичні завдання

 1. Пояснити відмінності у змісті та завданнях державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг та державного регулювання ринків фінансових послуг.

 2. Охарактеризувати порядок державного регулювання діяльності банків в Україні.

 3. Розкрити зміст і особливості валютного регулювання в Україні.

 4. Проаналізувати чинне законодавство як нормативну базу проведення валютної політики та організації валютного контролю в Україні.

 5. Охарактеризувати порядок державного регулювання фондового ринку в Україні.

 6. Порівняти завдання і функції органів державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні.

 7. Пояснити відмінності у функціях і повноваженнях Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку і Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.