Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Рекомендована література

Основна література

[2,8,10,12,20,24,25,26,27,29,31]

Додаткова література

[2,3,5,10,11,15,18,19,21,22]

Практичне заняття № 4

Практичне заняття №4

Тема 9. Фінансові послуги на фондовому ринку

План заняття

1.Визначення фінансових результатів за операціями з акціями.

2.Визначення фінансових результатів за операціями з облігаціями.

Навчальні цілі

Цілями проведення арктичного заняттия є: закріплення, поглиблення знань надання фінансових послуг на фондовому та валютному ринках; здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення; уміння демонструвати розуміння загальної структури дисципліни і зв’язок між її розділами; оволодіння правилами і порядком проведення операцій на фондовому ринку України; здатність оцінювати дохідність фінансових активів; вміння аналізувати стан ринку фінансових послуг; розвиток самостійного мислення.

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття

1. Завдання та методичні рекомендації по їх виконанню

2.Контрольні завдання;

3.ЕКОМ

Завдання

1. Дайте визначення механізму оцінювання фінансових активів на фондовому та валютному ринках.

2.Виведіть формули для обчислення фінансового результату операцій з акціями і облігаціями.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Під комплексною оцінкою фінансового активу розуміють визначення його основних характеристик: ліквідності, ризикованості, дохідності тощо. При цьому насамперед підлягають визначенню поточна вартість активу та реальна ставка доходу, яку фінансовий актив має забезпечити інвестору відповідно до його ризикованості та ліквідності.

Якщо CFi - грошовий потік за фінансовим активом за i- й період, nкількість періодів до погашення фінансового активу, N- сума, яку одержить інвестор при погашенні, сумарний грошовий потік можна обчислити за активом можна обчислити за формулою:

, (4.37)

CFi визначається сумою процентних чи дивідентних виплат за активом за період i.

Ринкова вартість купонної облігації може бути оцінена за формулою:

, (4.38)

де Ci - купонні виплати за і-й період;

n – кількість періодів до погашення;

N – сума, яка отримає власник облігації при її погашенні (як правило, дорівнює номінальній вартості облігації);

k0 – дисконтна ставка, що дорівнює існуючій ставці за подібними зобов’язаннями та відображає дохідність при погашенні цієї облігації.

Формулу (9.1.) використовують для оцінювання ринкової вартості облігації у разі, коли останні купонні виплати щойно відбулися, а наступні будуть здійснені в кінці періоду (якщо виплати проводять щороку, наступні виплати мають відбутися через рік).

Якщо з моменту останніх купонних виплат минуло t1 днів, до наступних виплат залишилося t днів, період становить T днів ( як правило T = 365), вартість облігації з фіксованим купоном C з достатнім ступенем точності може бути обчислена за формулою:

, (4.39)

Оцінювання акцій, як і оцінювання інших фінансових активів, проводиться з метою визначення доцільності інвестування коштів в акції та визначення прибутковості таких інвестицій.

У разі постійних дивідендів внутрішня вартість акції визначається:

, (4.40)

де Di - очікувані дивіденти за i- й період;

ka – ставка дисконтування, що відображає очікувану дохідність акцій.

Ринкова вартість акції з постійним коефіцієнтом зростанням дивідендів визначається за формулою:

(4.41)

де g – коефіцієнт зростання.

Визначимо очікувану дохідність акції, враховуючи один період.

Припустимо, що інвестор купує акцію в момент t0 за ціною Р0; у момент t1 він отримує дивіденті D1 і продає акцію за ціною Р1. Згідно з формулою визначення теперішньої вартості очікуваних потоків:

, (4.42)

Визначимо формулу для очікуваної вартосі акцій:

(4.43)

Звідки очікувана дохідність акції ka становить:

, (4.44)

де kk -капітальний дохід за акцією від зростання її ринкової ціни;

kd - дивідендний дохід.

Ця модель оцінки дає змогу оцінити очікуваний дохід (необхідну ставку доходу) за будь яким фінансовим активом на основі на основі систематичного ризику ринку даної категорії активів та на основі без ризикової процентної ставки.