Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать
 1. Страховий ринок

Страховий ринок являє сферу економічних відносин, де об’єктом купівлі -продажу є специфічний товар - страхова послуга.

Страхові послуги характиризуються такими особливостями: нематеріальним характером, віддаленістю від виконання тривалим строко, можливістю реалізації залежно від настання страхового випадку.

Як будь-який товар страхові послуги мають свою споживчу та мінову вартість. Споживча вартість страхової послуги проявляється у забезпеченні страхового захисту:

1) майнових благ, деоб ’єктом виступають всі майнові блага, що мають вартість;

2) відповідальності, де об’єктом є відповідальність власників автотранспортних засобів, перевізників, відповідальність за невиконання зобов’язань тощо;

3) підприємницьких ризиків, де об ’єктами є фінансові та інші ризики, що супроводжують господарську діяльність;

3) населення, де об’єктом виступають життя і здоров я громадян.

Мінова вартість страхової послуги являє її ціну, що знаходить вираження в страховому тарифі, а потім - у страховому внеску. Ціна страхової послуги формується на основі попиту на неї та пропозиції таких послуг на ринку.

Відповідно до об'єктів страхування страхові послуги забезпечують майнове страхування, особисте страхування, страхування відповідальності, страхування підприємницьких ризиків. Споживачами страхових послуг можуть бути як юридичні, так і фізичні особи.

Користування страховими послугами може здійснюватись на добровільній або обов'язковій основі.

Страховому ринку притаманні такі основні функції;

1) забезпечення суспільного визнання страхових послуг;

3) акумуляція та розподіл страхового фонду для забезпечення страхового захисту фізичних та юридичних осіб;

4) забезпечення соціальної та економічної стабільності в суспільстві за рахунок повного та своєчасного відшкодування збитку;

5) залучення тимчасово вільних коштів страхового фонду для здійснення інвестицій.

Об’єктивними умовами існування страхового ринку є наявність суспільної потреби у страхових послугах та діяльність на ринку страховиків, здатних забезпечити їх надання.

Основними учасниками страхового ринку є страховики - оференти страхових послуг, страхувальники та застраховані особи, що користуються страховими послугами, а також страхові посередники, що займаються просуванням страхових послуг на ринку. Іншими учасниками страхового ринку є інститути його інфраструктури.

Класифікація страхового ринку може бути здійснена:

- за територіальною ознакою, відповідно до якої виділяють національний, регіональний та міжнародний страхові ринки;

- за галузевою ознакою, за якою страховий ринок поділяється на ринок страхування життя та ринок загальних видів страхування;

- за інституційною ознакою, відповідно до якої виділяють ринки акціонерних, корпоративних, взаємних та державних страхових компаній.

Питання для самоконтролю

 1. Суть сегментарної структури ринку фінансових послуг.

 2. Суть та учасники міжнародного ринку фінансових послуг.

 3. Умови функціонування організованого ринку фінансових послуг.

 4. Причини реалізації фінансових операцій на стихійному ринку фінансових послуг.

 5. Суть грошового ринку та його функції.

 6. Інструменти грошового ринку.

 7. Класифікація грошового ринку.

 8. Механізм формування ціни грошового капіталу.

 9. Суть фондового ринку та його функції.

 10. Інструменти фондового ринку, їх види та групи.

 11. Класифікація фондового ринку.

 12. Суть ринку позик та його функції.

 13. Класифікація ринку позик.

 14. Види та форми та функції кредиту.

 15. Суть валютного ринку та його функції.

 16. Курс валюти і фактори, що впливають на його формування.

 17. Суть та функції страхового ринку.