Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Рекомендована література

Основна література

[2,3,6,13,15,18,19,24,25,26,27,29,30,31]

Додаткова література

[ 4,5,6,7,8,10,12,16,17,19,21,22]

Тема 5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг План вивчення теми

1. Загальна характеристика сегментарної структури ринку фінансових послуг.

2. Грошовий ринок.

3. Фондовий ринок.

4. Ринок позик.

5. Валютний ринок.

6. Страховий ринок.

Навчальні цілі

Цілями вивчення теми навчальної дисципліни є: закріплення, поглиблення знань сегментарної структури ринку фінансових послуг; вмінь застосування норм чинного законодавства з питань функціонування ринку фінансових послуг; здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел; здатність сформулювати та охарактеризувати принципи та форми організації функціонування фінансових інститутів; аналізувати структуру ринку фінансових послуг з точки зору його значення в процесі трансформації фінансових засобів в інвестиційні ресурси; здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення, розвиток самостійного мислення; вміння чітко виражати свої думки, мати свій погляд на проблему і вміння відстоювати свою точку зору з питань, що стосуються ринку фінансових послуг.

Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

    1. Загальна характеристика сегментарної структури ринку фінансових послуг

Сегментарна структура ринку фінансових послугсистема окремих самостійних складових ринку фінансових послуг (сегментів), що сформована за допомогою певних класифікаційних ознак.

Поділ ринку фінансових послуг на окремі складові (сегменти) може бути здійснений за такими ознаками.

За сферою поширення виділяють міжнародний і внутрішні ринки з фінансових послуг. Міжнародний ринок фінансових послуг забезпечує рух фінансових активів та втіленого в них капіталу в межах світового простору, внутрішні - лише в межах конкретних регіонів світу. Внутрішні ринки фінансових послуг в свою чергу поділяються на національні та регіональні ринки.

Міжнародний ринок фінансових послуг характеризується високою ефективністю функціонування, що забезпечує швидке переміщення інвестиційного капіталу в цілях розвитку світової економіки, максимальне охоплення фінансовими послугами потреб заощаджувачів, позичальників фінансових ресурсів та суб'єктів економічної діяльності. Функціонування міжнародного ринку фінансових послуг забезпечує валютне, кредитне, розрахункове обслуговування міжнародної торгівлі, іноземних інвестицій, урядових запозичень тощо.

Оферентами фінансових послуг на міжнародному ринку виступають транснаціональні банки, високоліквідні брокерські контори, страхові компанії, провідні фондові біржі світу та інші потужні фінансові установи.

Національні ринки фінансових послуг обслуговують потреби функціонування та розвитку економік окремих країн. У випадку нерівномірного розвитку цих ринків по території країни виділяють регіональні ринки (сегменти ринку) фінансових послуг, що характеризуються специфікою попиту та пропозиції фінансових операцій, ступенем конкуренції між фінансовими установами, особливостями функціонування та розвитку інфраструктурних установ тощо.

За принципами організації ринок фінансових послуг можна поділити на організований і стихійний. Організований ринок функціонує за певними правилами, що визначаються фінансовими установами - оферентами фінансових послуг та національним законодавством. Фінансові установи одержують ліцензії на здійснення професійної діяльності з надання фінансових послуг від уповноважених державних органів.

Окремі види разових операцій з фінансовими активами (валютні, інвестиційні) можуть бути здійснені за умови одержання ліцензій на їх проведення.

Стихійний ринок являє сферу надання фінансових послуг поза організованим ринком. У межах стихійного ринку реалізуються операції з обміну валютних цінностей, з надання коштів у позику, що здійснюються особами (як правило, фізичними), які не мають на таку діяльність відповідного дозволу.

Залежно від учасників у складі ринку фінансових послуг можна виділити ринок резидентів і ринок нерезидентів. Учасниками ринку резидентів є громадяни України, суб’єкти господарювання - резиденти, а також державні органи України. Оферентами фінансових послуг на ринку резидентів є фінансові установи та суб’єкти господарювання, що зареєстровані та здійснюють діяльність на території країни відповідно до законодавства України.

Учасниками ринку нерезидентів є фізичні та юридичні особи - інших держав, які користуються послугами фінансових установ в Україні, а також іноземні фінансові установи, що здійснюють діяльність на території України відповідно до вимог українського законодавства.

За видами фінансових активів, стосовно яких надаються фінансові послуги, в складі ринку фінансових послуг виділяють: грошовий ринок; фондовий ринок; ринок позик;валютний ринок; ринок банківських металів; страховий ринок.

Реалізація фінансових послуг забезпечується шляхом проведення фінансових операцій з інструментами зазначених ринків в цілях клієнтів фінансових установ.