Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

3.Форми діяльності депозитарних установ та реєстраторів власників цінних паперів

Депозитарна діяльність, що здійснюється професійними учасниками фондового ринку, включає такі види діяльності:

    • депозитарну діяльність зберігача цінних паперів;

    • депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів;

    • розрахунково- клірингову діяльність;

    • діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Депозитарну діяльність зберігача цінних паперів можуть здійснювати банки, що є професійними учасниками фондового ринку, та торговці цінними паперами за умови отримання ними ліцензії на провадження цього виду діяльності.

Кожна депозитарна установа має особливості провадження професійної діяльності на ринку та коло клієнтів, на користь яких забезпечує реалізацію депозитарних операцій.

Зберігачі надають послуги щодо зберігання цінних паперів особам, які є власниками цінних паперів, випущених в бездокументарній формі, інститутами спільного інвестування, інвестиційним фондам, недержавним пенсійним фондам, нерезидентам, які здійснюють вкладення у вітчизняні цінні папери. Поряд із забезпеченням зберігання цінних паперів зберігач може здійснювати зберігання власних цінних паперів. Надання послуг зі зберіганням цінних паперів здійснюється на основі укладання договору між зберігачем і його клієнтом (депонентом).

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів може поєднуватися з діяльністю із веденням реєстру власників іменних цінних паперів або з діяльністю із ведення власного реєстру цінних паперів.

Оплата послуг зберігачів проводиться за тарифами, встановленими самими зберігачами.

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів в Україні може здійснювати тільки юридична особа створена у формі акціонерного товариства, учасниками якої є не менш як десять зберігачів, за умови отримання ліцензії на провадження такої діяльності. Засновниками депозитарію поряд зі зберігачами можуть бкти фондові біржі та учасники організаційно оформленого позабіржового ринку.

Депозитарії здійснюють зберігання й обслуговування обігу цінних паперів, а також операції емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах.

Депозитарій здійснює операції з цінними паперами для зберігачів та емітентів цінних паперів.

За умови одержання відповідної ліцензії депозитарії можуть здійснювати і розрахунково-клірингову діяльність.

Депозитарій, який отримав ліцензію на провадження розрахунково-клірингової діяльності на фондовому ринку, набуває статусі клірингового депозитарію.

Кліринговий депозитарій забезпечує поставку цінних паперів на рахунки зберігачів у депозитарії з одночасною оплатою грошових коштів за ці активи. Ця установа може розпочати здійснювати розрахунково-клірингову діяльність тільки за умови включення її до Державного реєстру фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів.

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів може поєднуватися з діяльністю із ведення реєстру влаників іменних цінних паперів або із веденням власного реєстру цінних паперів.

Діяльність із веденням реєстру власників іменних цінних паперів є одним із видів професійної діяльності на фондовому ринук, яку можуть здійснювати реєстратори, зберігачі, депозитарії у разі отримання ними ліцензії аціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та банки.

Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів для реєстратора є виключним видом діяльності, який не може поєднуватися з іншими видами діяльності, крім депозитарної.

Для здійснення професійної діяльності реєстратор повинен вступити до щонайменше однієї саморегулівної організації професійних учасників ринку. Крім того, реєстратор повинен мати не менше трьох штатних сертифікованих працівників ( банки - не менше чотирьох), безпосередньо зайнятих реєстраторською діяльністю.

Функції реєстратора забезпечуються системою реєстру власників іменних цінних паперів. Система реєстру ведеться окремо для кожного емітента.