Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

2.Діяльність фондових бірж та позабіржових торгівельних систем в Україні

Торгівля цінними паперами в межах організаційно оформленого фондового ринку України здійснюється на фондових біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Діяльність фондових бірж та торговельно-інформаційних систем забезпечує організований оборот цінних паперів та створює професійним учасникам фондового ринку (оферентам фінансових послуг) умови для виконання доручень клієнтів на купівлю-продаж цінних паперів та для надання інших біржових послуг, пов'язаних з інформуванням, консультуванням, арбітражним та технічним обслуговуванням.

Фондова біржа являє організаційно-оформлений і постійно функціонуючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. В Україні вона може бути утворена у формі акціонерного товариства товариства з обмеженою відповідальністю або дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами.

Засновниками фондової біржі повинні бути не менш ніж двадцять торговців цінними паперами, які мають ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або їх об єднання, що налічує на менше ніж двадцять торговців цінними паперами. Частка одного торговця цінними паперами не може перевищувати 5-ти відсотків статутного капіталу фондової біржі. Для провадження професійної діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку фондова біржа повинна одержати ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Активи фондової біржі не можуть бути сформовані за рахунок вкладень у недержавні цінні папери, окрім акцій депозитарію. При цьому частка середньострокових та довгострокових державних цінних паперів в активах біржі не може перевищувати 30 відсотків.

До основних функцій фондової біржі належать:

 • організація публічних торгів цінними паперами;

 • визначення типової ринкової ціни цінних паперів, що включені добіржового списку;

 • забезпечення розрахунків за укладеними біржовими угодами;

 • надання інформаційних послуг учасникам біржового ринку.

Кожна фондова біржа встановлює правила і процедури, обов'язкові для виконання членами біржі, які відкривають (реєструють) на біржі свої брокерські контори.

В обігу на фондовій біржі перебувають цінні папери, що пройшли процедуру лістингу (допуску на фондову біржу). До процедури лістингу допускаються цінні папери, що випущені та зареєстровані відповідно до чинного законодавства, емітенти яких задовольняють певним економічним та фінансовим критеріям, встановленим біржею, та регулярно розповсюджують інформацію про свою діяльність.

Емітенти цінних паперів, що включені до списку фондової біржі, приймають на себе наступні зобов'язання:

 • подавати на біржу звіти чергових або позачергових загальних зборів акціонерів;

 • негайно інформувати біржу про внесення до статутних документів змін та про рішення емітента, що стосуються його цінних паперів;

 • узгоджувати з біржею графік випуску і передплати (розміщення) цінних паперів, а також: проведення будь-якої іншої фінансової операції, що включає пільгові права, тобто права, які стосуються цінних паперів, допущених до офіційного котирування;

 • узгоджувати з біржею графік проведення технічних процедур будь-якої операції з власними цінними паперами, зокрема, виплати відсотків та дивідендів;

 • інформувати біржу про будь-який новий факт, який може суттєво вплинути на біржовий курс чи на майнове або фінансове становище емітента та його діяльність;

 • надсилати біржі всі розповсюджені офіційні повідомлення або публікації, а також; будь-який матеріал, що містить економічну або фінансову інформацію, яку емітент має намір опублікувати;з

 • забезпечувати на ринку цінних паперів безкоштовне для власників іменних цінних паперів обслуговування своїх цінних паперів та виплати відсотків, погашень і дивідендів, а також: попереджати біржу про будь-які зміни у призначенні посередників, що здійснюють їх фінансове обслуговування; публікувати в офіційному виданні біржі інформаційні повідомлення про перший та наступні випуски своїх цінних паперів;

 • виконувати накази, що видаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та іншими органами державної влади щодо захисту інтересів інвесторів та їх прав на інформацію.

Правилами фондової біржі передбачаються умови та порядок вилучення (делістингу) цінних паперів з офіційного котирування на біржі.

Функціонування позабіржового фондового ринку в Україні забезпечується діяльністю двох торгівельно-інформаційних систем (TIC), що створені Асоціацією «Перша фондова торговельна система» та Асоціацією «Південноукраїнська торговельно-інформаційна система». Торговельно-інформаційні системи являють юридичних осіб, які утворені у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, здійснюють діяльність з організації торгівлі на позабіржовому ринку, володіють або управляють електронною торговельно-інформаційною мережею або іншою системою засобів, що надає можливість обміну пропозиціями щодо купівлі та продажу цінних паперів.

Вартість активів торговельно-інформаційної системи відповідно до законодавства України повинна бути не меншою за 750 тис. євро. Частка одного учасника в статутному капіталі ТІС не може бути більшою за 5 відсотків.

Згідно із Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні учасниками торговельно-інформаційних систем можуть бути торговці цінними паперами, що одержали ліцензію на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку; та зареєструвалися у передбаченому порядку в системі.

До торгівлі в торговельно-інформаційній системі допускаються достатньо ліквідні та інвестиційно-привабливі цінні папери. Статутний капітал емітента корпоративних фондових цінностей для включення їх у список системи повинен становити не менш як 500 тис. грн. ПФТС проводить лістинг цінних паперів за трьома рівнями, які визначаються такими чинниками, як територіальні та кількісні масштаби торгівлі цінними паперами, рівень капіталізації емітента та чисельність власників випущених ним цінних паперів.

Перша фондова торговельна система поряд з організацією торгівлі цінними паперами здійснює діяльність з визначення рейтингів фондових цінностей та рейтингів торговців цінними паперами, проводить технічний аналіз фондового ринку та розраховує один із авторитетніших в Україні фондових індексів - ПФТС - індекс.