Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

3.Брокерська діяльність на фондовому ринку

Брокерські контори відкриваються засновниками фондової біржі або юридичними особами, які придбали місце на біржі Кожен член фондової біржі має право відкрити одну брокерську контору, яка може функціонувати у формі самостійної юридичної особи або як структурний підрозділ члена фондової біржі.

Брокерські контори і брокери в їх складі являють собою посередників, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами на організованому ринку. Важливим принципом діяльності брокерських контор є спеціалізація брокерів на проведенні певних видів операцій з цінними паперами. Успішність діяльності брокерів залежить від правильності розуміння мети і намірів клієнта та належного їх виконання.

Основні завдання брокерських контор полягають у такому:

- прийом, передача та виконання замовлень клієнтів щодо реалізації операцій з цінними паперами;

- ведення рахунків клієнтів;

- організація обліку проведених операцій та складання звітності;

- надання клієнтам додаткових послуг для здійснення операцій з цінними паперами.

Діяльність брокерів забезпечує інвесторам можливість збільшити обсяги операцій з цінними паперами на організованому фондовому ринку, оптимізувати витрати на їх проведення, мінімізувати фінансові ризики, що супроводжують процес фінансового інвестування.

Брокерські контори натають такі види фінансових та супутніх послуг для своїх клієнтів:

 • укладання біржових угод з цінними паперами;

 • укладання угод з цінними паперами на позабіржовому ринку;

 • надання гарантій та порук;

 • документальне оформлення укладених угод;

 • складання та подання звітності за проведеними операціями;

 • збір необхідної комерційної інформації за дорученням;

 • консультування з питань здійснення фінансових інвестицій тощо.

Виконання доручень клієнта здійснюється брокером на підставі договору на брокерське обслуговування на визначений термін за брокерську винагороду. Брокер може виступати від власного імені тоді він укладає з клієнтом договір комісії, або від імені клієнта, укладаючи при цьому договір-доручення. В першому випадку брокер виконує суто посередницькі функції, в другому - виступає стороною угоди.

Під час виконання замовлень клієнтів брокери зобов'язані дотримуватись правил, за якими діють торговці цінними паперами, а саме:

 • діяти в інтересах клієнта з метою якнайкращого виконання його замовлень;

 • попереджати клієнтів про ризики конкретної угоди з цінними паперами;

 • узгоджувати з клієнтами рівень можливого ризику при здійсненні операцій купівлі-продажу цінних паперів;

 • надавати клієнту інформацію про стан поточної кон’юнктури фондового ринку та курси цінних паперів;

 • виконувати замовлення клієнтів на придбання та продаж фондових цінностей в порядку їх надходження.

Для одержання додаткового інформаційного забезпечення клієнт може укласти з брокерською конторою договір про інформаційне обслуговування.

Для кожного з клієнтів брокерська контора відкриває клієнтський рахунок, на якому відображається рух коштів, пов'язаних з купівлею та продажем цінних паперів. Поряд з відкриттям звичайного рахунку брокерська контора може відкривати рахунок з використанням маржі, що є одним із варіантів овердрафту. Рахунок з використанням маржі дає можливість клієнту здійснювати маржинальні угоди та одержу вати цінні папери у позику. При нестачі коштів для оплати цінних паперів клієнт може перевищити ліміт по рахунку і, таким чином, одержати позику в брокерській конторі.