Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

5. Послуги з перейняття ризику неспеціалізованих фінансових посередників

До неспеціалізованих посередників відносяться всі інші види фінансових посередників. Їх послуги також поділяють на групи:

- послуги фінансових посередників, з хеджування інвестиційного ризику дрібного інвестора. За рахунок залучення індивідуальних заощаджень дрібних інвесторів оферент формує єдиний інвестиційний портфель з рівнем диверсифікації вкладень, недоступним для пересічного інвестора (інвестиційні фонди);

- додаткові послуги або самостійні дії суб’єктів ринку фінансових послуг: наприклад, укладання контрактів СВОП на валютному ринку; хеджування неплатежів на кредитному. ринку за допомогою механізму резервування; застосування форфейтингу, факторингу, гарантій, авалювання на грошовому ринку і ринку позик; використання андеррайтингу на фондовому ринку.

Існують дві групи методів хеджування: двосторонні методи хеджування та односторонні. Двосторонні методи хеджування ризику здійснюються безпосередньо сторонами фінансової угоди. Обидві сторони контракту узгоджують в контракті умови взаємного захисту від ризику. Вони полягають у формуванні сукупності валютних і фінансових умов конкретної угоди. В договорі оговорюються валютні та цінові ризики. Умовами двосторонніх методів хеджування ризику є: визначення виду, засобу, валюти платежу і форми розрахунку за контрактом; погодження ціни за контрактом; визначення конкретних валютних та кредитних застережень.

Система односторонніх методів хеджування ризику передбачає, що одна із сторін без погодження з іншою та можливо без повідомлення іншої самостійно здійснює угоди з третіми особами, спрямовані на хеджування власних ризиків. Односторонні методи хеджування використовуються стороною угоди за послугами, які надаються оферентами на відповідних сегментах ринку фінансових послуг: використання послуг спеціалізованих страховиків; укладання строкових угод – придбання похідних цінних паперів за допомогою яких хеджується відкрита позиція по основній угоді. До специфічних послуг відносяться: надання фінансових гарантій; акцептне та авальне кредитування; факторинг; форфейтинг. На вибір послуги впливає її вартість для споживача, яка залежить від платежів на користь посередника та порядку розрахунків з ним.

Отже хеджування - це один із методів управління фінансовими, зокрема ціновими, ризиками, який дозволяє уникнути їх, або мінімізувати втрати від них, отримані на реальних ринках, шляхом укладання строкових контрактів (біржових та позабіржових).

Питання для самоконтролю

 1. Суть та види фінансового ризику.

 2. Внутрішні методи уникнення та мінімізації фінансових ризиків.

 3. Види фінансових послуг, що забезпечують перейняття ризиків.

 4. Суть та види банківських гарантій.

 5. Особливості діяльності фінансових установ щодо надання порук.

 6. Види ризиків, що супроводжують життя громадян.

 7. Суть та види страхових послуг.

 8. Відмінності між обов'язковим та добровільним страхуванням.

 9. Види страхування. що обмежують фінансові ризики суб'єктів господарювання.

 10. Чинники визначення розміру резервування за кредитами банківськими установами.

 11. Класифікація неспеціалізованих посередників.

 12. Сутність операції хеджування фінансових ризиків.