Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Контрольні завдання

Тестові завдання зазначені після даної теми методичних рекомендацій до самостійної роботи.

Завдання 1.

Банк у Києві встановив наступний курс долара США: покупка 8.05 грн., продаж - 8.2 грн. Визначити: скільки доларів США можна купити на 200 тис. грн.

Завдання 2.

Банк А проголосив наступне котирування валют: долар США/гр.од. - 2,112 - 2,132; німецька марка/гр. од. -1,628 - 1,635. Визначити крос-курс долара США до німецької марки.

Завдання 3.

Швейцарський банк дає наступні котирування: долар США/німецька марка - 1,8183 - 1,8193, долар США/ швейцарський франк - 1,6627 - 1,6637. Визначити крос-курс німецької марки до швейцарського франка.

Завдання 4.

У таблиці наведено окремі валютні курси (доларах на одиницю іноземної валюти за станом на середину 2012 року). Заповніть таблицю (останній стовпець таблиці) відповідною ціною долара, вираженою в іноземній валюті, пам”ятайте про запис належної грошової одиниці.

Валюта

Ціна

Кількість доларів за одиницю іноземної валюти

Кількість іноземної валюти за 1 долар

Фунт стерлінгів

1.6325 (дол./фунт)

Франк (Франція)

0.1637 (дол./франк)

Ієна (Японія)

0.00726 (дол./ієна)

Вона (Пд.Корея)

0.00138 (дол./вона)

Марка (Німеччина)

0.5565 (дол.марка)

Завдання 5.

Інвестор конвертує національну валюту в іноземну з метою подальшого розміщення останньої на валютному депозиті.

Визначте курс зворотної конвертації іноземної валюти в національну, за якого сума прибутку від процентного валютного арбітраж дорівнювала б доходу від розміщення аналогічної суми коштів на гривневому депозиті на такий самий термін. Дані для розрахунку наведенні в таблиці.

ПОКАЗНИКИ

Варіанти

1

2

3

Валюта депозиту

USD

EUR

RUB

Курс валюти на початок операції, грн.

8.1

10,05

0,2500

Ставка депозиту в іноземній валюті, % річних

13

10

20

Термін вкладу, місяці

12

6

3

Ставка гривневого депозиту. % річних

16

14

15

Завдання 6.

Заощаджував має намір здійснити обмін 2000 євро на долари США.

Офіційний курс гривні до долара на момент здійснення операції становить 8,01 грн./дол.. США., офіційний курс гривні до євро – 11,1грн./євро. Розмір комісійної винагороди фінансової установи за здійснення конверсійних операцій становить 1,3%.

Виходячи з цих даних визначте суму валютних цінностей в доларах США, одержану внаслідок реалізації конверсійної операції, та розмір винагороди, сплаченої професійному учанику ринку.

Рекомендована література

Основна література

[3,4,9,13,21,22,24-27,29,30,31]

Додаткова література

[1,5,7,8,9,10,13,19,22,24]

Практичне заняття № 3

Тема 8. Фінансові послуги на ринку позик

План заняття

1.Нормативне забезпечення банківських кредитних послуг.

2.Оцінювання дохідності кредитних операцій.

3.Види банківських послуг кредитного характеру.

Навчальні цілі

Цілями проведення практичного заняття є: закріплення, поглиблення знань надання фінансових послуг на ринку позик, отриманих під час аудиторного навчання; здатність чітко осмислювати нову інформацію та давати її тлумачення; уміння демонструвати розуміння загальної структури дисципліни і зв’язок між її розділами; оволодіння правилами і порядком проведення операцій кредитування, здатність оцінювати дохідність депозитних операцій; вміння аналізувати стан ринку фінансових послуг; володіти методикою оцінки фінансових ризиків; розвиток самостійного мислення.