Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

2. Саморегулювання на ринку фінансових послуг

Як показує світовий досвід, фінансовий ринок ефективно розвивається тоді, коли враховується принцип оптимальності державного регулювання: держава регулює діяльність учасників ринку лише у випадках, коли це абсолютно необхідно, в інших випадках вона делегує частину своїх повноважень професійним учасникам ринку, які об’єднуються у саморегулівні організації (СРО). В Україні саморегулівні організації здійснюють свою діяльність на ринку цінних паперів відповідно до Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, інших законодавчих та нормативних актів.

Саморегулівна організація - це добровільне об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів, яке не має на меті одержання прибутку і створюється з метою захисту інтересів своїх членів, інтересів власників цінних паперів.

Професійні учасники ринку цінних паперів об’єднуються у саморегулівні організації за видами професійної діяльності. Кожний учасник ринку може входити до складу кількох СРО згідно з функціями, які він виконує відповідно до дозволів, або бути учасником однієї саморегулівної організації.

В Україні зареєстровано та здійснює діяльність 11 саморегулюючих організацій, серед них:

  • Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв (свідоцтво № 1 від 31.10.1997 р.) включає 265 членів;

  • ЗАТ “Українська фондова біржа” (свідоцтво № 6 від 11.06.1998 р.) включає 140 членів;

  • Асоціація “Позабіржова Фондова Торговельна Система” (свідоцтво № 2 від 31.10.1997 р.) включає 263 члени;

  • Українська Асоціація інвестиційного Бізнесу (свідоцтво № З від 31.10.1997 р.) включає 91 члени;

  • Асоціація учасників фондового ринку України (свідоцтво № 9 від 28.05.1999 р.) включає 110 членів;

  • Асоціація “Південноукраїнська торговельно-інформаційна система” (свідоцтво № 4 від 31.12.1997 р.) включає 155 членів;

  • АТ “Київська міжнародна фондова біржа” (свідоцтво № 5 від 28.05.1998 р.) включає 159 членів та інші.

Центральним органом виконавчої влади з регулювання ринків фінансових послуг у сфері небанківського фінансового посередництва є Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг). У межах своєї компетенції вона здійснює наступні функції, пов’язані з організацією всього спектра фінансових послуг, передбачених чинним законодавством, і контролем за ними :

- здійснює державне регулювання і нагляд за діяльністю страхових компаній та страхових брокерів, установ накопичувального пенсійного забезпечення, довірчих товариств, кредитних спілок, лізингових та факторингових компаній, кредитно-гарантійних установ, ломбардів, інших учасників ринків фінансових послуг (крім банків; професійних учасників фондового ринку; інститутів спільного інвестування в частині їх діяльності на фондовому ринку; фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій; Державного казначейства України та державних цільових фондів);

- установлює критерії та нормативи щодо ліквідності. капіталу та платоспроможності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, якості систем управління та управлінського персоналу, додержання правил надання фінансових послуг;

- визначає у передбачених законом випадках порядок створення, формування і використання резервних та інших фондів фінансових установ;

- здійснює контроль за достовірністю інформації, що надається учасниками ринків фінансових послуг;

- веде Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків);

- установлює перелік посередницьких послуг у страхуванні та перестрахуванні;

- визначає порядок реєстрації страхових та перестрахових брокерів і веде державний реєстр страхових та перестрахових брокерів, видає свідоцтва про включення страхових та перестрахових брокерів до цього реєстру;

- визначає порядок формування статутного фонду страховика цінних паперів, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю;

- здійснює контроль за платоспроможністю страховиків відповідно до взятих ними страхових зобов’язань перед страхувальниками;

- здійснює державну реєстрацію кредитних спілок та їх об’єднань, видає їм свідоцтво про державну реєстрацію, визначає ЗМІ, в яких кредитна спілка розміщує дані про її державну реєстрацію;

- проводить самостійно чи разом з іншими уповноваженими органами виїзні та безвиїзні перевірки діяльності фінансових установ;

- аналізує стан та тенденції розвитку ринків фінансових послуг в Україні, здійснює моніторинг руху капіталу в Україну та за її межі через ринки фінансових послуг, розробляє та подає пропозиції щодо вдосконалення законодавства.