Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Проблемні питання для обговорення

 1. Склад суб’єктів ринку фінансових послуг.

 2. Класифікація суб’єктів ринку фінансових послуг за різними ознаками.

 3. Цілі функціонування суб’єкта ринку фінансових послуг – оферента.

 4. Наміри суб’єктів ринку фінансових послуг – споживачів.

 5. Функції фінансових посередників та напрями їх вдосконалення.

Практичні завдання

1. Самостійно опрацювати Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

2. З’ясувати і детально розкрити мету діяльності оферентів на різних сегментах ринку фінансових послуг.

 1. Обґрунтувати економічну доцільність діяльності фінансових посередників.

 2. Описати особливості створення цільових орієнтирів споживачів фінансових послуг:

а) юридичних осіб;

б) фізичних осіб.

 1. Проаналізувати порядок взаємодії прямих учасників:

а) ринку банківських послуг;

б) іпотечного ринку;

в) ринку позикового капіталу;

г) ринку цінних паперів;

д) валютного ринку;

е) страхового ринку.

 1. З’ясувати практичну сферу формування договорів, укладених між оферентами та споживачами фінансових послуг.

 2. Порівняти статистичні дані НБУ і Держкомфінмоніторингу щодо обсягів і результатів діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг.

Методичні рекомендації до семінарського заняття

Вивчення цієї теми треба починати з ознайомлення з поняттям фінансової послуги та особливостями українського законодавства щодо ринку фінансових послуг, а також з основними принципами функціонування ринку фінансових послуг та їх учасників. Поглибити знання щодо діяльності суб’єктів ринку фінансових послуг.

Суб’єкти (учасники) ринку фінансових послуг – фінансові установи та суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні або фізичні особи), які відповідно до законодавства мають право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг на території України, та споживачі таких послуг.

Суб’єктами ринку фінансових послуг можуть бути:

 • практично кожний індивідуум - фізична особа, що не обмежена законом у правосуб’єктності та дієздатності;

 • групи громадян (партнерів);

 • трудові колективи; юридичні особи усіх форм власності.

Необхідно знати, що пріоритетними чинниками при виборі фінансової установи, яка здатна задовольнити потреби споживачів шляхом надання їм фінансових послуг, є надійність посередника; позитивний досвід його діяльності на ринку, підтверджений відповідними офіційними даними; прийнятний рівень оцінки вартості фінансових послуг; належний набір і достатня прибутковість фінансових продуктів; індивідуальний підхід до клієнта; можливість отримання супутніх фінансових послуг тощо.

Вміти дати характеристику груп суб’єктів ринку фінансових послуг: 

 • продавців і покупців фінансових активів (інструментів, послуг);

 • фінансових посередників;

 • суб’єктів, що виконують допоміжні функції (функції обслуговування основних учасників ринку фінансових послуг та окремих операцій на фінансовому ринку тощо).

Фінансові посередники надають можливість приватним особам - власникам заощаджень диверсифікувати кошти, що, за сприятливих умов на ринку, дозволить громадянам отримати більші доходи на свої фінансові вкладення. Саме в домогосподарствах утворюється основний надлишок фінансових ресурсів, який розміщуються у відповідних інститутах (банках, кредитних спілках, страхових компаніях, недержавних пенсійних фондах), вкладаються в цінні папери і спрямовуються фінансовими посередниками на фінансування конкретних фірм, державного сектору тощо.

Фінансові посередники (банківські і небанківські фінансово-кредитні установи) у процесі своєї діяльності практично створюють нові фінансові активи, рівномірно розподіляють ризики, формують власні доходи і прибутки, успішно вкладаючи в інвестиційні та інші проекти залучений і позичений капітал.