Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

1.2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Змістовий модуль 1. Сутність, структура та особливості функціонування ринку фінансових послуг України.

ТЕМА 1. РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ

Предмет, об’єкт та завдання дисципліни «Ринок фінансових послуг», передумови виникнення ринку фінансових послуг. Роль та функції ринку фінансових послуг, основні характеристики ринку фінансових послуг. Сектори ринку фінансових послуг. Місце ринку фінансових послуг в економіці України.

ТЕМА 2. СУБ’ЄКТИ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Склад суб’єктів ринку фінансових послуг, класифікація суб’єктів ринку фінансових послуг, система взаємодії суб’єктів ринку фінансових послуг. Види діяльності суб’єктів ринку фінансових послуг. Основні цілі суб’єктів ринку фінансових послуг. Фактори, які визначають рівень та динаміку ринку фінансових послуг

ТЕМА 3.ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

Поняття фінансового посередництва, функції фінансових посередників. Типи фінансових посередників. Функції фінансових посередників. Банківські та небанківські фінансові інститути. Банківська система. Класифікація банків. Класифікація спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів: кредитні спілки, факторингові та лізингові компанії, страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні фонди, фінансові компанії, ломбарди, міжбанківські об’єднання.

Змістовий модуль 2. Характеристика сегментів ринку фінансових послуг

Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг

Характеристика інституційної структури фінансових послуг. Склад учасників ринку фінансових послуг небанківських установ. Оференти ринку банківських послуг. Види банківських операцій. Особливості функціонування небанківських кредитних установ, передумови їх розвитку. Кредитні спілки. Недержавні пенсійні фонди. Фінансові послуги на страховому ринку. Послуги фінансових компаній в Україні.

Тема 5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг

Загальна характеристика сегментарної структури ринку фінансових послуг. Міжнародний ринок фінансових послуг. Національні ринки фінансових послуг. Умови функціонування організованого та стихійного ринків фінансових послуг. Ринок резидентів та ринок нерезидентів. Види фінансових активів у складі ринку фінансових послуг. Функції, класифікація та інструменти грошового, фондового, валютного, страхового ринків та ринку позик.

Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку

Сутність та структура ринку банківських послуг. Стратегія розвитку ринку банківських послуг. Правове забезпечення банківської діяльності. Банківські кредитні послуги. Розміщення капіталу в банківських установах, депозити. Операції з інструментами грошового ринку. Національний банк України. Операції з комерційними векселями. Операції з казначейськими векселями. Обслуговування кредитних карток. Проведення довірчих (трастових) операцій банківськими установами. Депозитні послуги фінансових установ, їх види та характеристика.