Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать
  1. Валютний ринок

Валютний ринок - це розгалужена система стійких економічних та організаційних відносин, функціонування яких забезпечує реалізацію валютних операцій для обслуговування міжнародних платежів, здійснення іноземних інвестицій та інших видів діяльності, які вимагають обміну та використання іноземних валют.

Інструментом обігу на валютному ринку є валюта.

. Термін “валюта” характеризується у вузькому і широкому розумінні. У вузькому розумінні валюта являє собою національну грошову одиницю та грошові одиниці іноземних держав.

У широкому розумінні в поняття валютних цінностей окрім грошових одиниць іноземних держав включають фондові цінності (акції, облігації та інші), платіжні документи (векселі, чеки, акредитиви тощо), випущені в іноземній валюті, а також банківські метали (золото, срібло, платина та метали платинової групи).

Валюта може бути поділена на національну, іноземну та колективну. Національна валюта емітується національною банківською системою. Валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України. Іноземна валюта емітується банківськими системами інших країн. Колективна валюта - це особливі міжнародні грошові одиниці, що випущені міжнародними фінансово-кредитними установами і функціонують за міждержавними угодами.

Важливими характеристиками валюти є її курс та конвертованість.

Валютний курс - це ціна грошової одиниці однієї країни, яка виражена в грошових одиницях іншої країни або в міжнародних валютних одиницях (спеціальні права запозичення, євро).

Основою визначення валютного курсу є купівельна спроможність грошової одиниці.

На стан валютного ринку та курс валюти впливають три групи факторів:

1) стан економіки;

2) політична ситуація в країні;

3) ступінь довіри до валюти на національному та світовому рівні.

Важливою характеристикою валюти є її конвертованість.

Конвертованість валюти - це можливість для учасників ринку легально обмінювати одну іноземну валюту на іншу без обмежень.

За ступенем конвертованості валюта поділяється на такі типи: вільно конвертована, частково конвертована, неконвертована, клірингова.

Вільно конвертована валюта вільно та без обмежень обмінюється на валюти інших країн та застосовується у всіх видах міжнародного обігу.

Частково конвертована валюта обмінюється на обмежену кількість іноземних валют і у міжнародних розрахунках використовується з обмеженнями.

Неконвертована валюта не обмінюється на інші іноземні валюти і застосовується лише на території певної країни.

Клірингова валюта це розрахункові валютні одиниці, які існують лише як розрахункові гроші у вигляді бухгалтерських записів банківських операцій за взаємними поставками товарів та наданням послуг між країнами-учасницями клірингових розрахунків.

За сферою поширення в складі валютного ринку виділяють:

- міжнародний валютний ринок;

- національні валютні ринки.

За принципами організації валютний ринок поділяється на:

- організований ринок;

- стихійний ринок.

Залежно від централізації валютний ринок може бути поділений на:

- біржовий ринок;

- позабіржовий ринок.

Поряд з вищезазначеними ринками в складі валютного ринку функціонує ринок банківських металів.

За характером валютних операцій в складі валютного ринку виділяють: ринок конверсійних операцій, ринок депозитних операцій та ринок кредитних операцій.

За формою валюти, якою торгують, валютний ринок поділяється на ринок безготівкових операцій та ринок готівки.

Валютному ринку притаманні атрибути будь-якого ринку. Найбільш характерними для нього є такі ознаки, як висока конкуренція і ризикованість.