Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Контрольні завдання

Тестові завдання зазначені після даної теми методичних рекомендацій до самостійної роботи.

Завдання 1.

Визначте суму доходу фінансової установи за проведеними кредитними операціями та обчисліть їх загальну доходність. Протягом року фінансовою установою були надані такі кредити:

в сумі 800000 грн. на 6 місяців під 22 % річних;

в сумі 55000 грн. на 9 місяців під 23 % річних;

в сумі 115000 грн. на 12 місяців під 22,5 % річних.

Завдання 2.

Фізичній особі надано споживчий кредит на придбання телевізора вартістю 5600 грн. Сума кредиту складає 75 % від вартості товару. Термін кредитування - 12 місяців. Погашення кредиту здійснюється щомісячно рівними частинами. Процентна ставка становить 26 % річних і нараховується щомісячно на залишкову суму кредиту. Комісійна винагорода банку за оформлення кредиту визначена в розмірі 1 % від його суми та сплачується при одержанні кредиту.

Визначте суму платежів фізичної особи за кожен місяць користування кредитом.

Завдання 3.

Підприємство одержало банківський кредит в сумі 500 тис. грн. терміном на 18 місяців Погашення кредиту здійснюється рівними частинами в кінці кожного кварталу користування кредитом. Процентна ставка за кредитом становить 22,5 % річних і нараховується щоквартально на непогашений залишок. Комісійна винагорода на користь банку становить 1,25 % від суми кредиту і сплачується при його одержанні.

Визначте загальну суму платежів за кредитом за весь термін користування ним.

Завдання 4.

Підприємець одержав позику в сумі 200 тис. грн. під 18 % річних, що нараховуються за схемою складних відсотків на непогашений залишок. Термін кредиту становить 4 роки. Погашення кредиту здійснюється рівними частинами в кінці кожного року користування кредитом. Відсотки за кредитом нараховуються щоквартально і сплачуються позичальником за кожен повний рік користування кредитом. Комісійна винагорода на користь банку становить 0.75 % від суми кредиту.

Складіть план погашення боргу та визначте загальну суму платежів за кредитом за весь термін дії кредитної угоди.

Завдання 5.

За умовами кредитної угоди ставка простих відсотків у першому місяці за користування кредитом дорівнює 26,5% річних, а в кожному наступному місяці збільшується на 2 відсоткових пункти. Визначити суму відсотків за кредит у розмірі 25000 грн., який взятий на 9 місяців.

Завдання 6.

Фірма звернулась до банку з метою отримання кредиту. Заявку було задоволено. Згідно з кредитним договором сума кредиту склала 550 000 грн., строк кредитування – з 01 березня по 01 грудня поточного року; кредитна ставка за умовами договору склала 26,2% річних. Виходячи із зміни облікової ставки НБУ, ставка за користування кредитом була скоригована 10 жовтня поточного року до 28% річних. Фактично борг за кредитом було пролонговано і погашено 25 грудня. Нарахувати відсотки за користування кредитом, якщо договором передбачено підвищення ставки за пролонгованими кредитами на 3 п. п.

Завдання 7.

Фермерське господарство за угодою з комерційним банком отримало кредит у розмірі 175,0 (180,0)* тис.грн. під 25 (22)* процентів річних на 3 роки під заставу основних фондів та врожаю майбутнього року з погашенням після закінчення строку кредитування.

Розрахувати, чи доцільно господарству прийняти пропозицію банку щодо погашення заборгованості рівними строковими платежами: за півріччями або щоквартальними.

Оформлення розрахунків здійснити двома способами:

- з визначенням середнього розміру строкового платежу за звітний період;

- з точним розрахунком порядку погашення заборгованості за кредитом у кожному звітному періоді.

* У дужках наведено умову другого варіанту.

Завдання 8.

Кредит в розмірі 5000 грн. виданий кредитною спілкою громадянину на 3 роки за ставкою 20% річних і повинен погашатися рівними частинами протягом 3 років. Визначити суму нарахованих процентів і розмір одноразового внеску, якщо платежі будуть здійснюватись:

а) 1 раз на рік;

б) 1 раз на півріччя;

в)1 раз на квартал.

Завдання 9.

Процентні витрати банку за залученими ресурсами складають 15% річних. Прийнята норма прибутковості від кредитної діяльності банку - 10% річних. Операційні витрати банку з обслуговування кредиту (зарплата працівників, вартість матеріалів, обладнання тощо) – 15,8 тис.грн. Середня норма обов'язкового резервування - 9%. Клієнт отримує кредит у сумі 60 тис.грн. строком на три місяці (90 днів або 0,25 року). Визначити оптимальну процентну ставку за кредитом.