Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

1.Теми доповідей та завдань для індивідуальної роботи

 1. Проблеми розвитку банківської системи в Україні.

 2. Проблеми розвитку в Україні інституту небанківського посередництва.

 3. Практика та проблеми надання фінансових послуг кредитними спілками.

 4. Проблеми здійснення спільного інвестування в Україні.

 5. Практика та проблеми надання фінансових послуг ломбардами.

 6. Практика та проблеми надання фінансових послуг довірчими товариствами.

 7. Аналіз практики створення та функціонування недержавних пенсійних фондів.

 8. Діяльність страхових посередників в Україні.

 9. Практика та проблеми діяльності в Україні фінансових компаній.

 10. Порівняльний аналіз діяльності банківських та небанківських фінансових установ.

2.Тестові завдання

2.1. Кредитна спілка має право:

а) випускати облігації і векселі;

б) розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах Ощадного банку;

в) здійснювати вкладення в акції;

г) купувати боргові зобов'язання банківських установ.

2.2. Кредитна спілка може надавати кредити:

а) селянським (фермерським) господарствам;

б) приватним підприємствам, які перебувають у власності членів кредитної спілки;

в) іншим кредитним спілкам;

г) всі відповіді є правильними.

2.3. Довірчі товариства в Україні мають право:

а) залучати грошові кошти населення;

б) здійснювати представницьку діяльність з цінними паперами;

в) випускати акції з метою збільшення стату тного капіталу;

г) всі відповіді є правильними.

2.4. Відповідно до законодавства України ломбарди є:

а) ощадними установами контрактного типу;

б) інвестиційними посередниками;

в) небанківськими фінансовими установами;

г) парабанками.

2.5 Ломбарди можуть бути створені:

а) державними підприємствами;

б) товариствами з обмеженою відповідальністю;

в) довірчими товариствами;

г) командитними господарськими товариствами.

2.6 Диверсифікований інститут спільного інвестування має право здійснювати вкладення в:

а) цінні папери;

б) нерухомість;

в) банківські метали;

г) інвестиційні сертифікати інших фондів.

  1. Фінансові компанії в Україні мають право надавати:

а) лізингові послуги;

б) факторингові послуги;

в) позики фінансовими активами;

г) всі відповіді є вірними.

2.8. Недержавні пенсійні фонди можуть бути засновані:

а) роботодавцями;

б) професійними спілками;

в) працівниками;

г) всі відповіді є вірними.

2.9. Страховими посередниками в Україні є:

а) страхові товариства;

б) об’єднання страховиків;

в) страхові агенти;

г) недержавні пенсійні фонди.

  1. Діяльність з обміну валютних цінностей здійснюється банками на підставі:

а) банківської ліцензії;

б) письмового дозволу НБУ:

в) індивідуальної ліцензії НБУ:

г) всі відповіді є вірними.

2.11. В Україні банки можуть бути утворені у формі:

а) відкритого акціонерного товариства;

б) закритого акціонерного товариства;

в) товариства з обмеженою відповідальністю;

г) всі відповіді є вірними.

  1. Відповідно до чинного законодавства ломбардами можуть надаватись:

а) фінансові кредити за рахунок власних коштів;

б) фінансові кредити за рахунок залучених коштів;

в) супутні ломбардні послуги;

г) всі відповіді є вірними.

Термінологічний словник ключових понять

Інституційна структура ринку фінансових послуг, ринок банківських послуг, ринок фінансових послуг небанківськихустанов, універсальні та спеціалізовані банки, кредитні спілки, кредитні установи, ломбарди, довірчі товариства, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, компанії з управління активами, професійні адміністра­тори недержавних пенсійних фондів, торговці цінними паперами, страховики, страхові посередники, фінансові компанії, суб’єкти господарювання, що за своїм статусом не є фінансовими установами.