Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Ринок фінансових послуг Ден. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.32 Mб
Скачать

Завдання до самостійної роботи

1.Теми доповідей та завдань для самостійної роботи

 1. Особливості функціонування грошового ринку в економіці перехідного типу.

 2. Використання інструментів грошового ринку для залучення заощаджень.

 3. Проблеми функціонування міжбанківського ринку в Україні.

 4. Законодавче регулювання діяльності фондового ринку в Україні.

 5. Фінансування діяльності суб’єктів господарювання за допомогою випуску цінних паперів.

 6. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в Україні.

 7. Проблеми інтеграції українського ринку цінних паперів у європейський та світовий ринки.

 8. Особливості функціонування ринку позик в Україні.

 9. Проблеми функціонування валютного ринку в Україні.

 10. Валютний ризик і методи валютного страхування.

2.Тестові завдання

2.1. За принципами організації в складі ринку фінансових послуг виділяють:

а) фондовий ринок;

б) валютний ринок;

в) ринок позикового капіталу;

г) стихійний ринок.

2.2. З нижченаведених оберіть ті функції, що виконує грошовий ринок:

а) формування пропозиції низько ліквідних грошових засобів;

б) створення умов для функціонування фондовихбірж;

в) трансформація грошового капіталу у позиковий капітан;

г) забезпечення обігу- довготермінових цінних паперів.

2.3. Інструментами грошового ринку є:

а) акції;

б) облігації зовнішньої державної позики України;

в) чеки;

г) опціони.

2.4 Комерційні векселі використовуються як:

а) засіб обігу;

б) засіб нагромадження;

в) засіб оформлення комерційного кредиту;

г) світові гроші.

2.5. Ліквідний фондовий ринок характеризується:

а) оборотом ліквідних цінних паперів;

б) своєю здатністю негайно задовольнити пропозиції купівлі - продажу цінних перів за ринковою ціною;

в)частими угодами купівлі-продажу цінних паперів;

г) високим попитом на цінні папери.

2.6 До емісійних цінних паперів належать:

а) чеки;

б) коносаменти;

в) інвестиційні сертифікати;

г) опціони.

  1. Випуск інвестиційних сертифікатів здійснює:

а) корпоративний інвестиційний фонд;

б) компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду;

в) торговець цінними паперами;

г) інвестиційний банк.

2.8. Кредиторами на ринку позик можуть бути:

а) банки;

б) кредитні спілки;

в) фінансові компанії;

г) всі відповіді є вірними.

2.9. Держава регулює ситуацію на ринку позик за допомогою:

а) облікової ставки НБУ;

б) емісії казначейських векселів;

в) заборони діяльності окремих банків;

г) страчування операцій банків.

2.10. Оберіть найбільш повне ви значення валютного ринку:

а) валютний ринок - це сфера купівлі-продажу іноземної валюти;

б) валютний ринок - це сфера купівлі-продажу національної та іноземної валюти;

в) валютний ринок - це система економічних відносин, що забезпечує обіг іноземної валюти під впливом попиту і пропозиції на неї;

г) валютний ринок - це система економічнихвідносин, функціонування яких забезпечує купівлю-продаж національних грошових одиниць та іноземних валют з метою їх використання для обслуговування міжнародних платежів та здійснення інвестиційної діяльності.