Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / klivets.doc
Скачиваний:
154
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
5.75 Mб
Скачать

12.9 Стратегія ресурсозбереження

Стратегія ресурсозбереження – це взаємодія принципів, факторів, методів, планів і заходів, що забезпечують неухильне зниження витрат сукупних ресурсів на одиницю валового національного продукту (у рамках країни) або на одиницю корисного ефекту конкретного товару за умови забезпечення безпеки країни, екосистеми, регіонів, фірм, людини.

Принципи ресурсозбереження в рамках країни:

  • вдосконалено структури використаних ресурсів шляхом зменшення частки експорту сировини, збільшення питомої ваги екологічно чистих і ефективних видів ресурсів;

  • підвищення коефіцієнтів видобування з надр корисних копалин;

  • збільшення частки технологій зі збереження ресурсів;

  • аналіз використання ресурсів на всіх стадіях життєвого циклу об'єктів;

  • розвиток методів аналізу, прогнозування, оптимізації і стимулювання ефективного використання ресурсів;

  • під час вирішення проблем ресурсозбереження застосування наукових підходів менеджменту.

Методи ресурсозбереження – конкретні технологічні, організаційні й економічні способи економії ресурсів на одиницю корисного ефекту (роботи) за новим варіантом інноваційного проекту в порівнянні з варіантом, що замінюється. Перш ніж привести види стратегій ресурсозбереження на рівні фірми, розглянемо деякі залежності між якістю і ресурсоємністю товару (рис.12.6)

Якість товару

Рис.12.6 - Теоретична залежність між якістю товару і сукупними витратами

Практично встановлюється залежність між корисним ефектом, отриманим від товару за термін його служби, і сукупними витратами за життєвий цикл, починаючи з маркетингу і закінчуючи утилізацією після використання. Подібні залежності можуть бути встановлені для конкретних видів товарів за групами сегментів. Аналіз рис.12.6 дозволяє зробити висновок, що після визначеного (оптимального, точка А) рівня якості на кожну наступну одиницю якості необхідні ресурси, що нарешті зростають у геометричній прогресії. У таблиці 12.2 наведена матриця “якість – ресурсоємність” [11, с. 329].

Таблиця 12.2

ЯКІСТЬ

а

Низька

Висока

Ресурсоємність

Низька

1. Товар неякісний, але дешевий

2.Товар якісний та дешевий (ефективний)

Висока

4. Товар неякісний

та дорогий (неефективний)

3.Товар якісний, дорогий

Матриця “якість – ресурсоємність”

Після знаходження сектора, в якому перебуває товар за рівнем якості і ресурсоємн ості, можливо попередньо визначити напрямок стратегії розвитку товару (таблиця 12.3).

Таблиця 12.3:Стратегії розвитку товару в залежності від рівня його якості і ресурсоємності

Якість

Низька

Висока

Ресурсоємність

Низька

1. Підвищувати яккість товару

2. Розширювати ринок збуту товару

Висока

4. Переходити на нову модель товару

3. Знижувати ресурсоємність товару

Соседние файлы в папке учеба