Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / klivets.doc
Скачиваний:
154
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
5.75 Mб
Скачать

Контрольні запитання

1. Які є відмінності між поняттям „місія”, „генеральна мета”, „стратегічне бачення”, „основна ціль”

2. Чому необхідне точне визначення місії підприємства?

3. Що може значити „стратегічне бачення” для вищого навчального закладу, який готує економістів?

4. Чи можуть відрізнятися погляди на стратегічні цілі металурійного заводу з точки зору акціонерів, робітників, держадміністрації тощо ? (навіть приклади)

5. Які функції виконують цілі підприємства?

6. В чому типові недоліки у формулюванні цілей?

7. За яким критеріями можливі класифікації цілей?

8. Які особливості етапів формування цілей підприємства?

9. Що уявляє собою механізм вироблення системи цілей?

10. Як виглядатиме дерево цілей торгової фірми?

11. Які типові недоліки пріоритетів, обмежень, стандартів та норм на деяких підприємствах України?

Література

  1. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. - М.: Гардарики, 2000. - 496 с.

  2. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396 с.

  3. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник.-М.:Банки і біржи, ЮНІТІ, 2000-496 с.

  4. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика./ Пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. М. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000. 576 с.

  5. Кливець П. Г. Менеджмент: теорія та практика/ 4-є видання.-Д.:Видавництво „Баланс Клуб”, 2005 – 396 с.

6. Шершньова 3. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999.

4. Розробка стратегії та її декомпонування.

Існує чимало визначень сутності стратегій, ще більше самих стратегій підприємницької діяльності. Вони мають свої особливості залежно від виду, сфери умов діяльності. Склалися певні точки зору, підходи до розробки стратегій. Накопичено багатий досвід обґрунтування стратегічних шляхів роз видку підприємств, фірм, компаній з різними ресурсами, компетенціями, цілями, конкурентним статусом. Наразі теорія менеджменту узагальнила практичний досвід і виявила кілька закономірностей стосовно процесів формування стратегій.

Насамперед це певна послідовність дій, заходів і методів, які використовуються для досягнення проміжних цілей та досить специфічних задач на окремих стадіях, етапах, розробки стратегії. Таких етапів можна виділити достатньо, але кілька з них мають обов’язковий характер, що потребує визначення їх особливостей.

Складніше з систематизацією підходів до формування стратегії. Навіть об’єктивно необхідні етапи їх розробки звичайно виконуватися реальними менеджерами, різниця за компетенціями та компетентністю, за своїми уявленнями, мораллю та відношенням до справи. Отак і в цих складних питаннях стратегічний менеджмент має теоретичні узагальнення , які слід розглянути досить уважно. Нарешті, окрім цілком логічного поетапного формування стратегії і її компонування стратегій, що уявляє свою досить цікавий методологічний напрямок. В ідеальну кожну зкомпонованність загальну стратегію слід було б де скомпонувати на окремі і знову „зібрати” їх у єдину. Це б поліпшило якість розробки стратегій, конкретизувало б та взаємо узгодило цілі з ресурсами підприємства.

Соседние файлы в папке учеба