Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / klivets.doc
Скачиваний:
151
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
5.75 Mб
Скачать

Правила до партнерських відносин

Кеничи Омае, президент японського відділення компанії МсKinsey & Co, рекомендує наступні правила до партнерських відносин:

 1. відноситеся до співробітництва як до своєї особистої справи, адже партнерські відносини встановлюють люди, а не компанії;

 2. будьте готові до того, що співробітництво зажадає від менеджерів додаткових витрат часу;

 3. взаємна повага і довіра просто обов’язкові;

 4. пам’ятайте про те, що вигоди від угоди повинні одержати обоє партнера, а виходить, ви повинні бути готові чимось пожертвувати;

 5. переконаєтеся в тім, що всі юридичні питання у вашому договорі досконально пророблені;

 6. пам’ятайте про те, що в час співробітництва будуть змінюватися і ринок, і внутрішні обставини;

 7. переконаєтеся в тім, що і ви, і ваш партнер маєте загальні очікування відносно майбутнього співробітництва і його тривалості; якщо один з учасників альянсу вдоволений співробітництвом, а іншої - ні, вашому союзові загрожує фіаско;

 8. з’ясуєте, хто персонально займає посади, аналогічні вашої, в іншій організації. Друзям важче посваритися;

 9. поважайте інші культури - як географічні, так і корпоративні;

 10. з’ясуєте інтереси вашого партнера;

 11. навіть якщо ви розглядаєте угоду як чисто тактичний хід, отримайте схвалення корпорації. Ваші тактичні дії можуть мати стратегічне значення в розкладі. За підтримкою ваших дій з боку корпорації ви одержите повноваження, необхідні в такого роду взаємовідносинах;

 12. святкуйте перемоги спільно. Ви це заслужили, а тому радійте разом.

Питання для перевірки:

1. Що повинна оговорювати ефективна корпоративна стратегія та які основні її компоненти?

2. В чому полягає відмінність корпоративної стратегії від ділової?

3. Перерахуйте відомі вам принципи формування корпоративної стратегії.

4. Назвіть дії, які передбачає розробка корпоративної стратегії для диверсифікованої компанії.

5. Чи можуть корпоративна і ділова стратегії співпадати? Чому?

6. Розкрийте сутність стратегії диверсифікації на прикладі.

7. Головна мета ділової стратегії.

8. Назвіть відомі вам принципи розробки успішних ділових стратегій.

9. Різновиди ділової стратегії.

10. В чому полягає взаємодія ділової та корпоративної стратегії?

 1. Література

1. Ансофф И. Ансофф Новая корпоративная стратегия, СПб: Питер, 1999г., 416с.

2. Белошапка А.И. Стратегии достижения целей в бизнесе: теория и практика. – Днепропетровск: Пороги, 2003.- 798с.

3. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396с.

4. Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учеб. Пособие – К: Знания-прес, 2002. – 149с.

5. Маркова А.Д., Кузнецова С.А. Стратегическийменеджмент. – М.: ИНФРА-М, Новосибирск: Сибирские соглашения, 1999г.-228с.

6. Менеджмент для магистров. Учебное пособие/ под ред. д.э.н проф. Епифонова А.А., д.э.н. проф. Козьменко В.Г. – Суми.: ИРТД «Университетская книга», 2003г. – 762с.

7. НаливайкоА.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія – К.: КНЕУ, 2001. – 227с.

8. Рудінська О.В. Менеджмент, К., Ніка-центр, 2002. – 336с.

9. Соболев Ю.В., Дикань В.Л. Стратегія підприємства та стратегічний менеджмент:Навч.посібник.-Х.: ООО "Олант", 2002.- 416с.

10. Сумець О.М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуації, приклади: Навч. посіб. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 320с.

11. Томпсон А.А. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегий. Учебник для вузов/ пер. с англ. под ред. Зайцева Л.Г., Соколовой М.И. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998 – 576.с.

12. Экономическая стратегия фирм:Учеб.пособие.Под ред. А.П.Градова,-3-изд.,испр.-Спб.:Спец-Лит, 2000.- 589с.

Соседние файлы в папке учеба