Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / klivets.doc
Скачиваний:
153
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
5.75 Mб
Скачать

12.2 Стратегія підвищення якості товару

Якість визначається як сукупність властивостей і характеристик товару чи іншого об'єкту, що додають йому здатність задовольняти обумовлені чи передбачувані потреби. Певні властивості, характеристики проявляються тим чи іншим чином. Вони мають відповідні показники і вимірювачі, які слід узагальнювати та упорядковувати.

Відповідно до умовного дерева ефективності товару показники якості можуть бути декількох рівнів:

I рівня (інтегральний показник чи корисний ефект),

II рівня (узагальнюючі показники),

III рівня (узагальнюючі або часні),

IV рівня (часні),

V рівня (фактори, що впливають на приватні показники якості товару).

До показників якості II рівня дерева показників відносяться наступні:

  1. Показники призначення товару, що характеризують його віддачу, використання за призначенням на конкретному ринку. Вони теж підлягають підпорядкуванню. Найвідоміший приклад – виділення товарів в так званої «першої необхідності». Про їх склад дає уяву «споживацька корзина».

  1. Надійність товару – складна властивість, що залежить від безвідмовності, сталості властивостей, довговічності і ремонтопридатності товару.Останній показник, а саме ремонтопридатність об'єкта оцінюється кількома коефіціентами. Одним з них є коефіцієнт готовності (технічного використання), що визначається за формулою [11, с. 269]:

То

Кг = То + Тв ,

де То– середній наробіток на відмовлення відновлюваного об'єкта, г;

Тв – середній час відновлення об'єкта після відмовлення, г.

3. Екологічність і безпека застосування товару. Показники екологічності товару – одні з найважливіших, що визначають рівень його якості. До них відносяться такі показники: зміст шкідливих домішок у продуктах згорання двигунів різних машин, устаткування, агрегатів, комплексів; викиди в повітряний басейн, воду, ґрунт шкідливих речовин хімічних, гірничодобувних, металургійних, харчових і інших виробництв; радіоактивність при функціонуванні атомних електростанцій і інших об'єктів, зв'язаних з дослідженням, використанням атомної енергії і т.д.

4. Показники ергономічності товару - вони охоплюють всю область факторів, що впливають на працюючу людину й експлуатовані вироби. Ергономічні показники продукції поділяють на: гігієнічні (визначають відповідності виробу гігієнічним умовам життєдіяльності і працездатності людини при взаємодії його з виробом); антропометричні (використовуються при визначенні відповідності виробу розмірам і формі людського тіла і його окремих частин); фізіологічні і психофізіологічні (використовуються при визначенні відповідності виробу фізіологічним властивостям (вимогам) людини й особливостям функціонування його органів почуттів (швидкісні і силові можливості людини, а також пороги слуху, зору, тактильного відчуття і т.п.); психологічні (визначають відповідності виробу психологічним особливостям людини, що знаходить відображення в інженерно-психологічних вимогах, вимогах психології праці і загальної психології, пропонованих до промислових виробів) тощо.

Соседние файлы в папке учеба