Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / klivets.doc
Скачиваний:
153
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
5.75 Mб
Скачать

Література

  1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление/ Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревсокого. – СПб: Питер, 2002. – 544с.:ил.

  2. Абрамов В.«Интеллектуальная составляющая в формировании конкурентных преимуществ» // Ж. Маркетинг: методы, формы, исследования”, № 6, 2004.

  3. Ансофф. И. Новая корпоративная стратегия. – СПб: Питер Ком, 1999. 416с.

  4. Булєєв І.П., Брюховецька Н.Р. Стратегія підприємства у сфері технічного і соціального розвитку. // Економічні реформи сьогодні. – К., 2003. - № 11-12.

  5. Гавва В.Н., Божко Е.А. Потенціал підприємства: формування та оцінювання: Навчальний посібник. – К.:Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.

6. Градов А.П, Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие/ Под ред. А.П. Градова. – 3 – е изд., испр. – СПб: Спец – Лист, 2000. – 589 с.

7. Дідик, Л.М. И.М. Лисовенкова «Підприємницький потенціал підприємства та проблеми його оцінки» Науково-практичний журнал Академічний огляд. Економіка та підприємництво, № 2, 2000.

8. Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. – М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1997. 288с.

9. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. –352 с.

10 Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: Монографія. – К.: Київ. нац. норг. – екон. Ун-т, 2002. 302 с.

11. Економіка підприємтва: Підручник/ За заг. ред. – Покропивного С.Ф. Вид.2-ге, перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2001. – 528с., іл.

12. Ревенко Н. Технологическая политика и стратегия предприятия промышленности. // Бизнес Информ. – К., 1999., - № 3-4.

13. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навчальний посібник. Видання 2-гк, доповнене. – Львів: “Новий-Світ – 200”, 2003. – 272с.

14. Федонін О.С., Репіна І.М. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч.посібн. – К.:КНЕУ, 2004.- 316 с.

15 Філяєва Г.Л. Стратегічний потенціал як особлива ресурсоспроможна характеристика підприємства в умовах ринкової трансформації. // Актуальні проблемі економіки. Збірник наукових праць. Т.5. – Дніпропетровськ, 99. – С.99-109.

16. Чичкало-Кондрацька, І.Б. «Новий підхід до оцінки резервів відновлення і розвитку виробничого потенціалу підприємства»/ науково-практичний журнал, Регіональні перспективи, Березень 2000 р., № 1(8).

  1. 8. Класифікація стратегій підприємства

Науковці узагальнили досвід багатьох підприємств, фірм та установ у різних сферах діяльності і визначили сукупність типових стратегій. Їх систематизація необхідна для визначення ефективних шляхів досягнення загальних цілей підприємства, яке оцінило свій потенціал, ринковий статус та конкурентне середовище, а згодом ідентифікувало їх з тими, в яких складалися ефективні, типові стратегії успішних попередників. Отже, всю різноманітність стратегій слід систематизувати за певними класифікаційними ознаками (критеріями), а далі ознайомитись із спрямованістю та змістом основних стратегій. Це допоможе обрати досить адекватну стратегію діяльності конкретного підприємства.

Соседние файлы в папке учеба