Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
103
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

5. Порядок відкриття поточного рахунку, бухгалтерська обробка виписок з поточного рахунку

Банки відкривають рахунки у встановленому законодавством порядку юридичним особам та іншим суб’єктам підприємницької діяльності, організаціям і установам, фізичним особам на умовах, відповідних законодавству і договору між банком і суб’єктом підприємницької діяльності.

Кожне підприємство може мати кілька рахунків у різних банках (один з яких є основним).

Рахунки відкриваються з письмового дозволу керівника установи банку. При відкритті рахунків банк зобов’язаний сповістити податкову інспекцію за місцем реєстрації власника рахунка в триденний термін. Юридична адреса власника рахунка зазначається у картці зі зразками підписів і відбитком печатки.

Порядок відкриття рахунків

Для відкриття рахунків підприємства подають в установи банку такі документи:

  1. Заяву на відкриття рахунка встановленого зразка, яка підписується головним бухгалтером і керівником.

  2. Копію свідоцтва про реєстрацію в органах виконавчої влади, засвідчену нотаріально.

  3. Копію рішення про створення підприємства, засвідчену нотаріально.

  4. Копію статуту, засвідчену нотаріально.

  5. Картку зі зразками підписів відповідно до чинного законодавства. У ній так само робиться зразок відбитка печатки.

  6. Ф-4 ОПП про реєстрацію підприємства як платника податку.

  7. Довідку про реєстрацію підприємства в пенсійному фонді.

  8. Копії нотаріально завірених ідентифікаційних кодів керівника і головного бухгалтера.

  9. Довідку зі Статистичного управління про внесення до єдиного реєстру.

  10. Ксерокопії паспортів директора і головного бухгалтера.

На підставі первинних документів банк проводить списання або зарахування коштів на поточний та інші рахунки клієнта.

Для контролю за наявністю та рухом грошових коштів на рахунках в банку банк видає підприємству виписку банку. Виписка банку – це особовий рахунок підприємства, складається в двох примірниках. Один залишається в банку, другий з копіями первинних документів, на підставі яких банк здійснював операції по рахунку, видається підприємству. Після одержання з банку виписки головний бухгалтер повинен перевірити відповідність записів у ній та документах. Виявивши помилку, бухгалтерія підприємства у письмовій формі повідомляє про це відповідні установи банку.

При обробці виписки слід пам’ятати те, що вона будується з позиції банку. Банк відображає в ній кредиторську заборгованість перед підприємством, тобто при надходжені коштів на рахунок клієнта кредиторська заборгованість буде збільшуватись, при списані (перерахувані) коштів кредиторська заборгованість банка перед клієнтом буде зменшуватись. Тому в виписці банку надходження грошових коштів буде відображатись справа, перерахування зліва, сальдо буде показано теж в правій частині. В підприємстві ці операції проводяться навпаки, тобто надходження коштів – по дебету, а їх списання по кредиту.

При бухгалтерський обробці виписок по кожній господарській операції поряд з відповідною сумою проставляють кореспондуючи рахунки.

6. Документування операцій по рахунках у банках

В процесі самостійної роботи студент знайомиться з документуванням операцій по рахунках у банках/

Касові операції оформлюють документами, типові форми яких затверджені наказом Мінстату України № 51 від 15.02,96 р.

Надходження і видачу грошей з каси підприємства оформлюють прибутковими й видатковими касовими ордерами, які виписує бухгалтерія, за формами № КО-1 і № КО-2 (табл. 8.4, 8.5).

Касові ордери передаються до виконання касирові підприємства безпосередньо бухгалтером, а не через особу, що одержує або вносить гроші.

Касир, що одержав з бухгалтерії касові ордери, повинен перевірити правильність їх оформлення, наявність і дійсність підписів, додатки, перераховані в ордері. Після цього він приймає або видає гроші. Особі, що внесла гроші до каси, видається квитанція. При видачі грошей за видатковим касовим ордером окремій особі касир вимагає пред'явлення документа, який посвідчує особу одержувача. Таким документом є паспорт, закордонний паспорт, військовий квиток, службове посвідчення за наявності на ньому фотокартки Ти особистого підпису власника. Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери заповнюються бухгалтерією чітко й зрозуміло, без будь-яких підчисток, помарок або виправлень. Прибуткові й видаткові касові ордери до передачі в касу реєструються бухгалтерією в Журналі реєстрації касових ордерів (табл. 8.6), де їм надаються порядкові номери. Касир усі надходження і видачі готівки за прибутковими і видатковими касовими ордерами обліковує у Касовій книзі.

Керівник підприємства повинен надавати касирові охорону при транспортуванні грошових коштів і цінностей з установи банку. При транспортуванні грошових коштів касирові, супроводжуючим його особам забороняється: розголошувати маршрут руху і розмір суми грошових коштів і цінностей, що перевозяться, допускати до салону транспортного засобу осіб, які не призначені керівником підприємства для доставки, користуватися супутнім або громадським транспортом.

Для забезпечення надійного зберігання готівки і цінностей каса має відповідати таким вимогам:

- бути ізольованою від інших допоміжних приміщень;

- мати сейф або металеву шафу;

- мати спеціальне віконце для проведення операцій