Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
124
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

7. Облік доходів від реалізації (товарів, робіт, послуг) рахунок 70

Фінансовий результат від операційної діяльності включає в себе фінансовий результат від реалізації, а також інші операційні доходи і витрати.

Для обліку операцій, пов’язаних з реалізацією, використовуються рахунки:

70 « Доходи від реалізації»

Рахунок № 70 "Доходи від реалізації" призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та інші вирахування з доходу.

Для обліку операцій з реалізації готової продукції використовуються такі субрахунки:

- на субрахунку № 701 "Дохід від реалізації готової продукції" узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.

Дохід від реалізації продукції визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

 1. Покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію;

 2. Підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією;

 3. Сума доходу може бути достовірно визначена;

 4. Є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Бухгалтерські записи відображення операцій з реалізації готової продукції:

 1. Відображено виручку від реалізації готової продукції:

Д-т 36 « Розрахунки з покупцями »

К-т 701 « Дохід від реалізації готової продукції»

2. Відображено нарахування ПДВ:

Д-т 701 «Дохід від реалізації готової продукції»

К-т 641 « Розрахунки за податками»

2а. відображення ПДВ у разі отримання попередньої оплати:

Д-т 643 « Податкові зобов’язання»

К-т 641 « Розрахунки за податками»

2б. відображення ПДВ у разі відвантаження попередньо оплаченої продукції:

Д-т 701 «Дохід від реалізації готової продукції»

К-т 643 « Податкові зобов’язання»

3. Списання виробничої собівартості готової продукції( за обліковими цінами)

Д-т 901 « Собівартість реалізованої готової продукції»

К-т 26 « Готова продукція»

8. Облік фінансових витрат (95)

Крім операційної діяльності підприємство може здійснювати фінансову діяльність .Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства. У результаті такої діяльності виникають фінансові витрати.

До фінансових витрат відносяться витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу.

Облік витрат фінансової діяльності ведеться на рахунку 95 «Фінансові витрати», який є активним призначений для обліку витрат, пов’язаних з нарахуванням та сплатою відсотків за користування кредитами банків, випуском, триманням і обігом цінних паперів, нарахуванням відсотків за договорами кредитування, фінансового лізингу та інших витрат підприємства, пов’язаних із залученням позикового капіталу.

Рахунок 95 «фінансові витрати» має такі субрахунки :

951 «Відсотки за кредит»;

952 «Інші фінансові витрати».

По дебету рахунку відображається сума визнаних витрат, по кредиту – списання на рахунок 79 «Фінансові результати».На субрахунку 792 «Результат фінансових операцій» визначається результат від фінансової діяльності підприємства.

На субрахунку 951 ведеться облік витрат, пов’язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 ведеться облік витрат, пов’язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов’язаних з випуском, утримання та обігом власних цінних паперів;нарахуванням відсотків за договорами кредитування фінансового лізингу тощо.

Первинними документами при відображенні накопичення фінансових витрат є ВКО, виписка банку, довідка бухгалтерії тощо .Списання витрат на фінансові результати оформляється довідкою бухгалтерії.

Інформація по рахунку 95 «Фінансові витрати» відображаються в журналі 5.

Контрольні питання по темі

 1. Що таке чистий дохід?

 2. Дайте визначення прибутку?

 3. Охарактеризуйте умови визнання доходів згідно П (С) БО 15 «Дохід»?

 4. Які надходження згідно з П (С) БО 15 «Дохід» доходами не визнаються?

 5. Дайте визначення операційної діяльності.

 6. Дайте визначення звичайної діяльності.

 7. Що таке надзвичайні події?

 8. Які доходи входять до складу інших операційних доходів?

 9. Які субрахунки має рахунок 71 «Інший операційний дохід»?

 10. Яка інформація узагальнюється на рахунках 70-75?

 11. За якими ознаками здійснюється на підприємствах аналітичний облік інших операційних доходів?

 12. Як класифікуються доходи від фінансової діяльності?

 13. Дайте визначення методу участі в капіталі.

 14. Яка інформація узагальнюється на рахунку 72?

 15. Які субрахунки має рахунок 73?

 16. Які доходи входять до складу інших доходів у бухгалтерському обліку?

 17. Яка інформація узагальнюється на рахунку 74?

 18. Дайте визначення витрат відповідно до П (С) БО 16 «Витрати».

 19. Назвіть складові собівартості реалізованої продукції відповідно до П (С) БО 16 «Витрати.

 20. Які субрахунки має рахунок 90?

 21. Яка інформація узагальнюється на рахунку «Собівартість реалізованих робіт і послуг»?

 22. Які витрати входять до складу адміністративних витрат?

 23. Які витрати входять до складу витрат на збут?

 24. На якому рахунку ведеться облік витрат на збут?

 25. У якому журналі узагальнюється інформація про витрати на збут?

 26. Які витрати включаються до складу інших витрат операційної діяльності відповідно до П (С) БО 16 «Витрати»?

 27. Яка інформація узагальнюється на рахунках 90-95?

 28. Які витрати належать до фінансових?

 29. Які субрахунки має рахунок 95?

 30. Дайте визначення втрат від участі в капіталі.

 31. Які витрати обліковуються на рахунку 97?

 32. Яка інформація узагальнюється на рахунках 99-98?

 33. Як класифікуються надзвичайні витрати згідно з П (С) БО 16 «Витрати»?

 34. Які субрахунки має рахунок 99?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.