Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
103
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

3. Формування статутного капіталу в акціонерному підприємстві

На підприємствах статутний капітал формується за рахунок внесків учасників (акціонерів) в грошовій, матеріальній чи нематеріальній формі та є їх власністю. Розмір статутного капіталу недержавних підприємств є величиною фіксованою, що визначається їх статусом. Власники можуть змінити розмір статутного капіталу після реєстрації нової його величини державним органом, в якому зареєстровано статут. Тому, в цих підприємствах у бухгалтерському обліку відображається фактична величина статутного капіталу, яка дорівнює його зареєстрованому розміру..

У зв’язку з тим, що при створенні підприємства зареєстрований статутний капітал формується певний період, для визначення фактичної величини сплати внесків у статутний фонд визначено рахунок 46 «Неоплачений капітал». За дебетом рахунку відображають заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом – погашення такої заборгованості.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами неоплачених акцій ( для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.

В акціонерних товариствах до рахунку 40 можуть бути відкриті субрахунки 401 «Прості акції» та 402 «Привілейовані акції». Основні проводки з формування статутного капіталу господарських товариств наведено в таблиці 11.1.

Таблиця 11.1. основні бухгалтерські проводки з формуванню статутного капіталу акціонерних товариств

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Формування статутного капіталу

Зареєстровано підписку на акції

300000

Фактичне надходження активів від засновників та учасників відкритого акціонерного товариства після реєстрації інформації про випуск акцій

14,20,31,35

425

300000

Відображено зареєстрований статутний капітал

46

40

256250

Відображено емісійний доход

46

421

43750

Списання сум, отриманих за підпискою, на зменшення неоплаченого капіталу

425

46

300000

Оприбуткування майна внесеного засновниками в натуральній формі проводиться в оцінці визначеній сумісним рішенням учасників ( акціонерів) товариства.

4. Формування пайового капіталу

Пайовий капітал відображає суму пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами, і означає, що це сукупність коштів фізичних і юридич­них осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Облік пайового капіталу здійснюється на рахунку 41 «Пайовий капітал». Цей рахунок застосовується тими підприємствами, у яких частина власного капіталу формується у вигляді пайових внесків (членів можливого товариства, колективного сільськогос­подарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки, інвестиційних фондів тощо) і призначений для обліку і узагальнення інформації про суми пайових внесків.

За кредитом рахунка відображається — збільшення пайового капіталу, за дебетом — зменшення.

Аналітичний облік сум пайового капіталу ведеться за видами капіталу та щодо кожного члена товариства.