Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
103
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

3. Облік реалізації готової продукції

Для обліку наявності та руху готової продукції Планом рахунків передбачено застосування рахунку 26 «Готова продукція».

Сальдо рахунку 26 «Готова продукція» відбивається в сумі фактичних витрат чи повної фактичної собівартості на початок місяця. Оборот по дебету відбиває надходження продукції на склад у сумі фактичних витрат чи повної фактичної собівартості, а оборот по кредиту — відвантаження покупцям за фактичними витратами.

Надходження готової продукції з виробництва на склад за фактичною виробничою собівартістю відображається таким записом:

Дебет 26 «Готова продукція»Кредит 23 «Виробництво».

Для визначення собівартості готової продукції, що була реалізована за період, собівартість готової продукції, що була вироблена за цей період, збільшується (зменшується) на суму зміни залишків готової продукції на кінець та на початок періоду.

Для визначення собівартості продукції, що була реалізована протягом місяця, застосовується така формула:

СРП = ГП(п) + СВП – ГП(к),

де: ГП(п) – залишки готової продукції на початок періоду;

СРП – собівартість реалізованої продукції;

ГП(к) – залишки готової продукції на кінець періоду.

Виробнича собівартість реалізованої готової продукції відображається таким записом:

Дебет 901 «Готова продукція»

Кредит 26»Готова продукція».

В аналітичному (складському) обліку підприємства можуть вести облік наявності та руху готової продукції за обліковими цінами, оскільки фактична виробнича собівартість на підприємстві визначається в кінці звітного періоду, а потреба у відображенні її руху існує протягом місяця.

При використані облікових цін необхідно розраховувати відхилення фактичної виробничої собівартості від вартості готової продукції за обліковими цінами при списанні готової продукції з рахунку 26 «Готова продукція».

Сума відхилень, що відноситься до реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунку 26 «Готова продукція» та дебетом рахунків, за якими відображено вибуття готової продукції.

Сума відхилень

=

% відхилень

х

Вартість відпущеної зі складу готової продукції за обліковими цінами

% відхилень

=

Сума відхилень на початок місяця

+

Відхилення з продукції, що надійшла на склад з виробництва за звітний місяць

Вартість залишку готової продукції за обліковими цінами на початок місяця

+

Вартість оприбуткованої за звітний місяць з виробництва на склад готової продукції за обліковими цінами

Сума відхилень на початок місяця

=

Вартість залишку готової продукції на початок місяця за даними рахунку

26 «Готова продукція»

Вартість залишку готової продукції за обліковими цінами

4. Кореспонденція рахунків з обліку реалізації продукції

1. Фактична собівартість готової продукції, оприбуткована з основного виробництва

Д-т 26

К-т 23

2. Вартість оприбуткованих напівфабрикатів власного виробництва, призначена для реалізації

Д-т 26

К-т 25

3. Списання собівартості реалізованої продукції

Д-т 901

К-т 26

4. Списання вартості готової продукції, витраченої на потреби виробництва

Д-т 23

К-т 26

5. Списання вартості готової продукції, витраченої на загальновиробничі цілі

Д-т 91

К-т 26

6. Списання вартості готової продукції, витраченої на адміністративні потреби

Д-т 92

К-т 26

7. Списання вартості готової продукції, витраченої на збут

Д-т 93

К-т 26

8. Списання вартості готової продукції, витраченої на виправлення браку

Д-т 24

К-т 26

9. Внесок у статутний фонд іншого підприємства готовою продукцією

Д-т 14

К-т 26

10. Уцінка готової продукції до чистої вартості реалізації

Д-т 946

К-т 26

11. Нестача готової продукції списується за балансовою вартістю

Д-т 947

К-т 26

12. Списання готової продукції, втраченої в результаті стихійного лиха

Д-т 99

К-т 26

13. Сума нестачі готової продукції, що підлягає відшкодуванню винним особам

Д-т 375

К-т 26

14. Виявлено надлишки готової продукції на складі.

Д-т 26

К-т 719

15. Реалізація готової продукції за гроші

Д-т 30,31,36,37

К-т 701

16. ПДВ

Д-т 701

К-т 641

17. Реалізація послуг і робіт

Д-т 30,31,36,37

К-т 703

18. Реалізація товарно-матеріальних цінностей

Д-т 30,31,36,37

К-т 712

19. Списано собівартість готової продукції

Д-т 791

К-т 901

20. Закриття рахунка «дохід від реалізації готової продукції»

Д-т 701

К-т 791