Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
103
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

2. Облік розрахунків з підзвітними особами

У процесі діяльності підприємства мають місце господарські операції, які пов’язані з видачею грошей підзвітним особам. Службовці отримують грошові кошти на різні цілі — закупівлю запасів, матеріалів, товарів, поїздок у відрядження тощо.

Видача під звіт грошових коштів підзвітним особам і строки та порядок їх звіту перед підприємством регламентуються Порядком ведення касових операцій у національній валюті України за № 637 від 15.12.2004 р.

Норми відшкодування витрат на відрядження встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон» (зі змінами та доповненнями).

Видача готівки проводиться з каси підприємства за умови повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданими під звіт сумами.

Для обліку підзвітних сум у бухгалтерському обліку використовується рахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами». За дебетом субрахунка обліковуються суми, видані під звіт, за кредитом — підтверджені звітами та документами, а також повернені невикористані суми.

Це відображається такими записами:

видача грошових коштів з каси підзвітній особі:

Дебет 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

Кредит 30 «Каса».

Підзвітна особа складає звіт про витрачені кошти. На підставі затвердженого звіту здійснюються записи в бухгалтерських регістрах:

  1. придбання товарно-матеріальних цінностей за рахунок підзвітних сум:

Дебет 20 «Виробничі запаси»;Дебет 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»;Дебет 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»;Дебет 28 «Товари»;Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

  1. оплата витрат, пов’язаних з виробництвом, збутом, управлінням, та витрати на відрядження:

Дебет 91 «Загальновиробничі витрати»;Дебет 92 «Адміністративні витрати»;Дебет 93 «Витрати на збут»;Дебет 94 «Інші витрати операційної діяльності»;Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

  1. повернення невитрачених підзвітних сум:

Дебет 30 «Каса»;Дебет 31 «Рахунки в банках»;Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами»;

  1. утримання неповернених підзвітних сум із заробітної плати службовцям:

Дебет 66 «Розрахунки з оплати праці»;Кредит 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

Аналітичний облік на субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» ведеться щодо кожної підзвітної особи та кожного отриманого авансу окремо. Сальдо субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» може бути як дебетовим, так і кредитовим. У Балансі сальдо із субрахунка відображається розгорнуто: дебетове сальдо — у складі оборотних активів у рядку 210 «Інша поточна дебіторська заборгованість», кредитове сальдо — у складі поточних зобов’язань у рядку 610 «Інші поточні зобов’язання».

3. Облік розрахунків з покупцями і замовниками

Для обліку розрахунків із замовниками Планом рахунків передбачено рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», де за дебетом відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом – її погашення. Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержані продукцію (роботи, послуги).

Для забезпечення оплати підприємством-покупцем бажаних цінностей на його адресу від постачальника виставляється "Рахунок-фактура", в якому вказується кількість, ціна і загальна сума (з урахуванням ПДВ) щодо їх оплати. В свою чергу перерахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника здійснюється за допомогою документа "Платіжне доручення". Підтвердженням здійснення оплати постачальнику є виписка банку по розрахунковому рахунку підприємства.

Видача покупцю із складу постачальника товарно-матеріальних цінностей здійснюється на підставі документа "Товарно-транспортна накладна".

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником за кожним пред'явленим до сплати рахунком.

Узагальнення інформації щодо розрахунків із покупцями та замовниками знаходить своє відображення при журнальній формі обліку у журналі № 3.1, а при спрощеній формі обліку – у відомості В-6.

Таблиця 1 Журнал реєстрації господарських операцій

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Д-т

К-т

1

Підприємство перерахувало

попередню оплату постачальнику

за агрегат (запасні частини)

для виконання послуг

замовника

371 «Розрахунки

за виданими авансами»

311 «Поточні рахунки в

національній валюті»

2

Відображено суму

податкового кредиту з ПДВ

641

«Розрахунки за податками»

644

«Податковий кредит»

3

Оприбутковано агрегат

(запасні частини)

207

«Запасні частини»

361

«Розрахунки з вітчизняними

покупцями»

4

Списано раніше нараховану

суму податкового кредиту

644

«Податковий кредит»

361

«Розрахунки з вітчизняними

покупцями»

5

Відображено залік

заборгованості

361

«Розрахунки з вітчизняними покупцями»

371

«Розрахунки за виданими

авансами»

6

Відображено отримання

коштів від замовника

за виконані послуги

з ремонту побутової техніки

301

«Каса в національній

валюті»

361

«Розрахунки з вітчизняними

покупцями»