Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
контрольная.docx
Скачиваний:
17
Добавлен:
28.02.2016
Размер:
43.71 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Факультет менеджменту Кафедра туризму і готельного господарства

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ“ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ”

на тему: «Туристські ресурси Харківської області»

Виконала: студентка 3 курсу ЦЗН

гр. ХарМГКТС-2з

Данільченко Л.А.

Перевірив: к.г.н., доцент кафедри туризму

і готельного господарства

Поколодна М.М.

Харків- 2014

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………….......... 4

РОЗДІЛ1 ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ

РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ………........................... 6

1.1 Характеристика географічного положення.................... 6

1.2 Сучасний рівень розвитку туризму................................. 8

РОЗДІЛ2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСЬКИХ РЕСУРСІВ.......... 12

2.1 Природні туристські ресурси............................................ 12

2.1.1 Кліматичні ресурси......................................................... 12

2.1.2 Гідрологічні ресурси...................................................... 14

2.1.3 Геоморфологічні ресурси............................................... 16

2.1.4 Біологічні ресурси.......................................................... 18

2.1.5 Курортні ресурси........................................................... 20

2.1.6 Ресурси об’єктів природно-заповідного фонду........... 23

2.2 Історико-культурні туристські ресурси………………... 27

2.2.1 Архітектурно-містобудівні ресурси.............................. 27

2.2.2 Археологічні ресурси.................................................... 29

2.2.3 Біографо-соціальні ресурси........................................... 31

2.2.4 Етнографічні особливості регіону................................. 33

2.2.5 Подієві ресурси............................................................... 35

2.2.6. Музеї, театри, галереї.................................................... 37

2.3 Інфраструктурні туристські ресурси……………........... 39

2.3.1 Характеристика засобів розміщення............................ 39

2.3.2 Транспортні ресурси...................................................... 42

2.3.3 Підприємства сфери дозвілля і розваг.......................... 44

РОЗДІЛ3 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ТУРИЗМУ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ........................................ 46

3.1 Проблеми і перспективи використання туристських

ресурсів області/регіону..................................................................... 46

3.2 Розробка пропозицій із раціоналізації використання

туристських ресурсів........................................................................... 50

3.2.1 Формування програми туру і прямих витрат на його

організацію…………………………………………………………... 54

3.2.2 Формування накладних витрат……………………….. 58

3.2.3 Формування загальної собівартості й кінцевої ціни

туру…………………………………………………………………… 59

3.2.4 Розрахунок доходу від реализації туру………………… 60

3.2.5 Розрахунок фінансових результатів від реалізації туру…………………………………………………………………… 61

3.2.6 Оцінка ефективності розробленого туру……………… 62

ВИСНОВКИ……………………………………………………......... 63

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………… 66

ДОДАТКИ……………………………………………………............ 68

РОЗДІЛ1 ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

    1. Характеристика географічного положення

Найстаріша і найбільша область (31.4 тис. км2,5.2%території країни) Східної України, утворена в 1932 р. Клімат помірно континентальний з порівняно м'якою зимою (середня температура січня -7 °С) і теплим, посушливим літом (середня температура липня +21°С). Кількість опадів, 66% яких припадає на теплий період, становить 495-570 мм на рік Поверхня області—хвиляста рівнина (абсолютні позначки до 236 м), ледь нахилена в південному напрямку, розчленована долинами річок, балок та ярів.

      Більша частина області розташована у межах Придніпровської низовини, а на сході і північному сході знаходяться відроги Середньоруської височини, на південному сході — Донецької височини. Витіювато врізані долини головної водної артерії області Сіверського Дінця та його приток (іноді заповнені штучними водосховищами) Береки, Вовчої, Уди, Осколу  та інших вносять ландшафтну розмаїтість у природний вигляд Харківщини, часом формуючи дивовижно мальовничі пейзажі.

      На півночі і північному сході Харківська область межує з Бєлгородською областю Російської Федерації, на сході — з Луганською, на південному сході — з Донецькою, на південному заході — з Дніпропетровською, на заході і північному заході — з  Полтавською та Сумською областями України.

    1. Сучасний рівень розвитку туризму

Можна стверджувати, що Харківська область виступає на національному туристичному ринку як адміністративний, історико-культурний, промисловий, спортивний і діловий центр, а в регіоні туризм є одним із пріоритетних напрямів розвитку.

Найбільшого розвитку в Харківському регіоні набули:

        історико-культурний туризм, що ґрунтується на екскурсійній зацікавленості до пам’яток історії та культури на території міста як з боку внутрішньоукраїнських споживачів (в основному у форматах освітнього туризму, поїздок вихідного дня тощо), так і з боку іноземних гостей;

        сільський та зелений туризм;

        спортивний туризм;

        діловий туризм;

        міський туризм (шопінг, дозвілля й розваги), у першу чергу для жителів Харківського регіону.

Аналіз ресурсного забезпечення розвитку туризму в Харківській області та результати попередніх досліджень дозволяють стверджувати, що для регіону пріоритетними є:

  • Діловий туризм.

Цей вид туризму, пов’язаний із функціонуванням на території міста центрів адміністративного та бізнес-управління, розвиненої мережі автошляхів та залізничних шляхів, міжнародного аеропорту. Основою для його розвитку є міжнародні конгреси, симпозіуми, семінари, виставки, ярмарки, фестивалі, які регулярно відбуваються на території регіону.

  • Історико-культурний туризм.

У Харківській області зосереджена значна кількість пам’яток, пов’язаних з перебуванням на території Слобідського краю багатьох європейських й азіатських етносів. Передусім, це пам’ятки археології, що дозволяють, окрім іншого, розвивати популярний нині археологічний туризм. Такий вид туризму має значні перспективи, пов’язані з новими культурними й подієвими проектами, розвитком нових туристичних продуктів та інфраструктури в Харківській області.

        Сільський та зелений туризм.

Цей вид туризму розглядається як найбільш перспективний напрям розвитку сільських територій, оскільки дозволить вирішити низку соціально-економічних проблем, може забезпечити збільшення реальних доходів селян за рахунок реалізації сувенірної продукції, розроблення туристичних маршрутів, надання екскурсійних і додаткових послуг тощо. Так, станом на 01 січня 2013 року на території Харківської області діють шістнадцять агроосель, розташованих у Золочівському, Нововодолазькому, Зміївському та інших районах. Для активізації подальшого розвитку вказаного виду туризму на Харківщині впроваджена програма мікрокредитування підприємців, де одним із пріоритетів фінансування є підтримка саме сільського зеленого туризму.

        Мисливський та рибальський туризм.

Для розвитку цього виду туризму є значний ресурсний потенціал. Лісові масиви займають 12% території області, мають багатий тваринний світ. На території Харківської області нараховується близько 20 видів птахів і 16 видів тварин, які є об’єктами мисливства. Цим ресурсом, насамперед, багаті такі адміністративні райони Харківської області, як Зміївський, Балаклійський та Ізюмський. А Вовчанський і Печенізький райони ще з давнини відомі як «государеві лови». Басейни річок Харківського краю багаті на рибні ресурси, особливо запаси коропових та окуневих, які виступають об’єктом рибальського промислу. Найбільшу популярність серед рибалок мають в адміністративному відношенні Зміївський, Харківський, Печенізький, Вовчанський, Куп’янський райони. Крім значних мисливсько-рибальських запасів, Харківська область має і запаси дикоростів (грибів, ягід, лікарських рослин), збирання яких може виступати однією з цілей туристичної діяльності.

 

РОЗДІЛ2 ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСЬКИХ РЕСУРСІВ