Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
124
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

3. Порядок отримання грошових коштів готівкою у банку. Касова книга

Касові операції здійснюються відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637.

Всі готівкові розрахунки з підприємствами, а також із фізичними особами здійснюються через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків.

Протягом одного дня одне підприємство (підприємець) може розраховуватись з іншим підприємством (підприємцем) за одним або кількома платіжними документами в межах граничної суми готівкового розрахунку. Така сума встановлюється відповідною постановою Правління Національного банку України. Платежі понад установлену суму проводяться виключно в безготівковій формі. Кількість підприємств (підприємців), з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежуються.

У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад установлену граничну суму кошти в розмірі перевищення встановленої суми розрахунково додаються до фактичних залишків готівки в касі на кінець дня. Одержана розрахункова сума порівнюється із затвердженим лімітом каси.

Підприємства можуть тримати в позаробочий час у своїх касах готівку в межах, що не перевищують установлений ліміт каси.

Установлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі. Розрахунок підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою).

Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства.

Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банками на інкасацію тощо.

Готівка, що перевищує встановлений ліміт каси, обов’язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки.

Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку.

Видача готівкових коштів на відрядження здійснюється відповідно до законодавства України.

Видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту, дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (господарські) потреби на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівкових коштів під звіт.

4. Облік касових операцій

Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства призначений рахунок 30 «Каса». Рахунок 30 «Каса» має такі субрахунки:

301 «Каса в національній валюті»

302 «Каса в іноземній валюті».

За дебетом рахунку 30 «Каса» відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом – виплата грошових коштів із каси підприємства.

На підприємствах, де працюють операційні каси ( продаж квитків, оплата послуг зв’язку, обмін валюти тощо) відкриваються субрахунки «Операційна каса в національній валюті» та «Операційна каса в іноземній валюті».

Облік касових операцій ведеться в Журналі № 1 с.-г. та відомості. Записи до журналу 1 та відомості 1.1 здійснюються на підставі звітів касира, в яких проти кожної суми проставляють номер кореспондуючого рахунка. Кожному касовому звіту відводиться окремий рядок. Таким чином, кількість рядків в Журналі № 1 с.-г. відповідає кількості касових звітів за даний місяць.

По закінчені місяця підводять підсумки за дебетом і кредитом рахунку 30 «Каса» і звіряють з оборотами кореспондуючих з ними рахунків, що відображені в інших журналах-ордерах та відомостях.

Після цього кредитові обороти по касі за місяць із Журнала № 1 с.-г. переносять в Головну книгу. Обороти за дебетом каси в Головну книгу будуть занесені при розносці інших журналів-ордерів (№ 2, 3, 4, 7, 8, 11 та інших» з кредиту відповідних рахунків.

Залишок грошових коштів на кінець місяця, що вказаний у відомості до Журналу № 1 с.-г., повинен відповідати залишку останнього в даному місяці касовому звіту касира і даним Головної книги.

Облік операцій по іноземній валюті відображають на субрахунку 302 «Каса в іноземній валюті». Для цього передбачено окремий розворот Журналу № 1 . та відомості за рахунком 30 «Каса».

Записи здійснюють на підставі касових звітів, що складають по кожній іноземній валюті окремо. Операції реєструють в іноземній валюті та в гривнях за курсом Національного банку України.

Таблиця 2 Кореспонденція рахунків по обліку грошових коштів в касі

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція

рахунків

Дебет

Кредит

1

Оприбуткована готівка в касу з поточного рахунку

301

311

2

Надійшла в касу виручка за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані послуги

301

361, 377

3

Повернуті невикористані підзвітні суми

301

372

4

Надходження грошових коштів від матеріально відповідальних осіб у відшкодування підприємству завданих збитків у результаті нестач, втрат від псування цінностей

301

375

5

Надходження грошових коштів від акціонерів, засновників в оплату акцій

301

46

6

Надходження грошових коштів від перепродажу викуплених акцій власної емісії

301

45

7

Надходження грошових коштів у відшкодування підприємству раніше списаних активів (на момент виявлення нестачі матеріально-відповідальна особа була не платоспроможною)

301

716

8

Оприбутковані лишки готівки виявлені під час інвентаризації

301

719

9

Внесено готівку на поточний рахунок в банку

311

301

10

Видана готівка в підзвіт та інші витрати по відрядженню

372

301

11

Оплачені готівкою викуплені акції власної емісії

45

301

12

Виплачена заробітна плата робітникам підприємства

661

301

13

Виявлена нестача готівки в касі під час інвентаризації

947

301

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.