Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
124
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Тема № 7. Облік витрат виробництва

План

1. Загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності підприємства.

2. Основні вимоги до визначення витрат та їх оцінки.

3. Класифікація витрат, об’єкти обліку витрат та об’єкти калькулювання.

4. Склад витрат виробництва.

5. Облік витрат виробничої собівартості продукції, послуг.

6. Облік незавершеного виробництва.

7. Аналітичний та синтетичний облік витрат.

8. Зведений облік витрат на виробництво.

9. Методи калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг.

10. Групування витрат за статтями калькуляції.

Література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за №996 – ХІV від 16.07.1991.

 2. П(С)БО № 16 « Витрати»

 3. Закон України « Про податок на додану вартість» від 03.04.97. за №168/97 – ВР

 4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. Нова редакція.─Х.: Курсор, 2007.-108с.

 5. Інструкція по застосуванню плану рахунків, Бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

 6. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008.- С. 278-282.

 7. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 344-423.

 8. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.– К.:Алерта, 2008.- С. 519-570.

1. Загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності підприємства

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються:

 • ПБО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”;

 • ПБО 3 “Звіт про фінансові результати”;

 • ПБО 15 “Дохід”;

 • ПБО 16 “Витрати”.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Окремі випадки визнання доходів та витрат регламентуються іншими ПБО.

Основні принципи обліку доходів і витрат та їх відображення у фінансовій звітності

Відповідно до ПБО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” фінансова звітність підприємства формується з дотриманням певних принципів, якими слід керуватись при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Найбільш важливими принципами, яких повинні дотримуватись підприємства, для обліку доходів та витрат є:

 • нарахування;

 • відповідності доходів та витрат.

Відповідно до принципу нарахування доходи та витрати відображаються в обліку та звітності тоді, коли вони виникають, незалежно від часу надходження і сплати грошових коштів. Фінансові звіти, складені з дотриманням цього принципу, надають користувачам інформацію не тільки про операції, що вже відбулися (тобто були отримані або виплачені грошові кошти), але й про зобов’язання виплатити грошові кошти у майбутньому або про грошові кошти, які очікується отримати у майбутньому.

Згідно з принципом відповідності доходів та витрат, для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів.

Принцип відповідності доходів та витрат

 1. Витрати визнаються витратами періоду в той момент, коли відбувається визнання доходу, для якого вони були здійснені

Наприклад, витрати, понесені підприємством на виготовлення продукції, визнаються витратами періоду в момент визнання виручки від реалізації цієї продукції

 1. Якщо певні витрати були понесені, але їх неможливо пов’язати з доходом певного періоду, такі витрати визнаються витратами того періоду, в якому вони були здійснені

Адміністративні витрати, витрати на збут

 1. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати систематично розподіляються між відповідними періодами

Наприклад, витрати на придбання основних засобів визнаються на періодичній основі у вигляді амортизації

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.