Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
100
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Тема № 16. Облік розрахунків з бюджетом

План

1. Види податків і платежів до бюджету.

2. Первинні документи для нарахування податків і платежів.

3. Порядок нарахування податків в бюджет: податок на прибуток, податок на добавлену вартість (ПДВ), податок з доходу фізичних осіб (ПДФО) та інших.

4. Облік податку на додану вартість.

5. Облік податку на прибуток.

6. Облік інших податків в бюджет.

Література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за №996 – ХІV від 16.07.1999.

 2. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 за №168/97-ВР

 3. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств «283/97- ВР від 22.05.97.

 4. Закон України «Про податок з доходу фізичних осіб» від 22.05.03. №889-ІV

 5. П(с)БО №17 «Податок на прибуток».

 6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. Нова редакція.─Х.: Курсор, 2007.-108с.

 7. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

 8. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: Алерта, 2008. – С. 718-770.

 9. Хом’як, В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в Україні. ─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 414 – 448.

1. Види податків і платежів до бюджету

Взаємовідносини підприємства з бюджетом визначаються діючою в Україні системою податків та інших обов’язкових платежів.

Податки — це обов’язкові платежі, які належить сплатити юридичній чи фізичній особі до державного чи місцевого бюджету.

Визначення та погашення зобов’язань перед бюджетом по загальнодержавних податках регулюється законами України, а перед місцевими бюджетами — рішеннями органів місцевого самоврядування.

Основними податковими платежами підприємств є: податок на додану вартість, податок з прибутку, акцизний збір, прибутковий податок з доходів громадян, податок на землю, з власників транспортних засобів, комунальний податок та деякі інші. Основне місце в податковій системі належить податку на додану вартість (ПДВ), по якому виникає необхідність вести облік податкового кредиту (зобов’язання бюджету перед підприємством) і податкового зобов’язання (зобов’язання підприємства перед бюджетом). Податковий кредит оплачується постачальникам матеріалів, послуг та іншим кредиторам і зменшує величину зобов’язання перед бюджетом. Податкове зобов’язання — це загаль на сума податку, що нараховується до бюджету і сплачується підприємству покупцями за відвантажену готову продукцію і замовниками за виконані роботи. Таким чином до бюджету сплачується різниця в сумі податкового зобов’язання та податково го кредиту.

2. Первинні документи для нарахування податків і платежів

Основними нормативно-правовими документами, які врегульовують питання обрахунку і сплати податків і платежів суб’єктами підприємницької діяльності, є:

 • Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 28.12.1994р. № 334/94-ВР;

 • Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1991р. № 168/97-ВР;

 • Закон України «Про податок з власників транспортних засобів» від 11.12.1991р. № 1963-XII;

 • «Інституція про прибутковий додаток з громадян», затверджена Наказом Головної держаної податкової інспекції України від 21.04.1993р. № 12 та ін.

Бухгалтерськими документами, на підставі яких проводяться нарахування податків до бюджету, виступають:

 • по податку на додану вартість – «додаткова накладна»;

- Податок з доходу фізичних осіб – «Розрахунково-платіжна відомість»;

 • Штрафні санкції податкових органів оформлення таза допомогою актів або протоколів;

 • Комунального податку та податку з власників транспортних засобів – розрахунок .

Сплата належних податків і платежів до бюджету із розрахункового рахунку здійснюється за допомогою документа «Платіжне доручення».

Синтетичний обіг розрахунків за податками і платниками здійснюють при журнально-операційній формі обліку у журналі-ордері № 3, а при спрощеній формі обліку – у відомості И-5.