Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
124
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

8. Облік неоплаченого капіталу

В обліку формування та змін статутного капіталу використовуються активні, регулюючі, контрактні рахунки 46 «Неоплачений капітал» та 45 «Вилучений капітал».

Рахунок 46 «Неоплачений капітал» призначений для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. За дебетом рахунка відображається заборгованість засновників (учасників): за внесками до статутного капіталу під­приємства, а також номінальна вартість розміщених неоплачених акцій. За кредитом — погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу і номінальна вартість сплачених акцій. Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій і кожному засновнику (учаснику) підприємства.

Після здійснення усіх внесків учасниками сальдо на рахунку 46 не залишається (табл.2.)

Таблиця 2 Бухгалтерські записи з обліку неоплаченого капіталу

Зміст господарчої операції

Дт

Кт

Відображена сума зареєстрованого статутного капіталу, не сплаченого засновником

46

40

Сплачена заборгованість за внесками до статутного капіталу основними засобами та нематеріальними активами

10, 12

46

Заборгованість за внесками до статутного капіталу сплачена грошовими коштами в касу або на рахунок в банку

30,31

46

Прибуток направлено в статутний капітал

443

40

Контрольні питання по темі

 1. Чому власний капітал вважається частиною активів підприємства?

 2. На яких рахунках ведеться облік власного капіталу?

 3. Яким має бути мінімальний розмір статутного капіталу АТ?

 4. За рахунок яких засобів може бути сформований статутний капітал?

 5. Які існують обмеження щодо майна, яке може бути внесено до статутного капіталу?

 6. Які етапи проходить процес формування статутного капіталу?

 7. Вкажіть необхідні розміри внесків учасників та засновників до статутного капіталу ТОВ?

 8. За яким принципом оцінюється майно, що вноситься до статутного капіталу?

 9. Яким документом оформлюється передача майна до статутного капіталу?

 10. За рахунок чого можна збільшити розмір статутного капіталу АТ?

 11. У чому полягає призначення пайового товариства?

 12. Яким чином відбувається розподіл прибутку пайового товариства?

 13. За допомогою яких субрахунків ведеться облік пайового капіталу?

 14. Що включається до складу додаткового капіталу?

 15. Що належить до іншого додаткового капіталу?

 16. З якою метою створюється резервний капітал підприємства?

 17. На яких субрахунках ведеться облік резервного капіталу?

Тема № 10. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

План

1. Суть і призначення обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів.

2. Облік забезпечення виплат відпусток.

3. Облік забезпечення гарантій та інших зобов’язань.

4. Облік цільового фінансування і цільових надходжень.

Література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за №996 – ХІV від 16.07.1999.

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. Нова редакція.─Х.: Курсор, 2007.-108с.

 3. Інструкція по застосуванню плану рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

 4. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні. ─К.: Центр учбової літератури, 2008.- С. 284-285.

 5. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. ─ К.: Алерта, 2008, С. 132-133.

 6. Хом’як, В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в Україні. ─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 301 – 306.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.