Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
101
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

4. Вимоги до складання бухгалтерської звітності

Головні вимоги до звітності — це обов’язковість подання, державна регламентація, своєчасність складання і подання, простота, зрозумілість і загальна доступність, достовірність, єдність методики звітних показників, порівнянність звітних показників за різні періоди, доречність, раціональність, економічність і дійовість. Основні вимоги, що висуваються до звітності, наведені на рис. 2

Рисунок. 2 Вимоги для фінансової звітності

Фінансова звітність повинна містити дані про:

 • підприємство;

 • дату звітності та звітний період;

 • валюту звітності та одиницю її виміру;

 • відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;

 • облікову політику підприємства та її зміни;

 • консолідацію фінансових звітів;

 • припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

Фінансова звітність повинна містити дані про:

 • підприємство;

 • дату звітності та звітний період;

 • валюту звітності та одиницю її виміру;

 • відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;

 • облікову політику підприємства та її зміни;

 • консолідацію фінансових звітів;

 • припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

Рисунок 3. Принципи підготовки фінансової звітності

Контрольні питання по темі

 1. Назвіть мету і завдання звітності?

 2. Що таке фінансова звітність і яке її значення?

 3. Назвіть нормативно-правові акти, що регламентують принципи й методи складання фінансової звітності?

 4. На які види підрозділяється звітність підприємства?

 5. Які єтапи підготовки до складання річної фінансової звітності?

 6. Який порядок подання звітності підприємства?

 7. Дайте визначення балансу?

 8. Яким нормативно-правовим актом регламентується форма балансу?

 9. Скільки розділів і статей включає Баланс за ф. № 1?

 10. Дайте визначення активів?

 11. Дайте визначення зобов’язанням?

 12. Дайте визначення власному капіталу?

 13. За яким принципом розміщені статті в активі і пасиві балансу?

 14. Яка мета складання Звіту про фінансові результати?

 15. З яких розділів складається Звіт про фінансові результати?

 16. Як розрахувати чистий дохід?

 17. Як розрахувати валовий прибуток?

 18. Як розрахувати нерозподілений прибуток?

 19. Як розрахувати податок на прибуток ?

 20. Яка мета складання Звіту про рух грошових коштів?

 21. Яке значення Звіту про рух грошових коштів в управлінні підприємством?

 22. Дайте визначення власному капіталу за П(с)БО?

 23. З яких елементів складається власний капітал?

 24. Дайте визначення Звіту про власний капітал?