Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
124
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

7.Суть та призначення облігацій

Облігація – цінний папір, який засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений у ній термін з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачене умовами випуску).

Випустити облігації може будь-яке підприємство за рішенням власників у межах 10% статутного капіталу. Для цього воно повинно отримати дозвіл комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснює реєстрацію емісії. Після реєстрації емітенту видається свідоцтво, яке є підставою для друкування сертифікатів цінних паперів або оформлення глобального сертифіката.

У сертифікаті вказується номінальна вартість облігації, яку вона досягає на період погашення.

При розміщенні облігації визначається ставка відсотків за облігацією, що є платою за користування позиковими коштами, а також періоди їх виплат.

Відсотки нараховуються у кожному звітному періоді, незалежно від дати їх виплати за принципом нарахування.

Довгострокові зобов'язання за облігаціями визнаються за теперішньою вартістю.

Якщо ринкова ставка відсотка дорівнює визначеній на момент емісії ставці відсотка, облігація може реалізовуватись за номінальною вартістю.

8. Аналітичний та синтетичний облік довгострокових зобов’язань за облігаціями

За кредитом субрахунку 521 "Зобов'язання за облігаціями" ведеться облік зобов'язань за довгостроковими облігаціями за номінальною вартістю. За дебетом цього рахунка відображається погашення заборгованості за розрахунками з власниками облігацій.

Субрахунок 522 "Премія за випущеними облігаціями" використовується для обліку нарахованих сум премій та їх амортизації до досягнення номінальної вартості облігації або до моменту її продажу. Розмір премії за облігацією залежить від ціни розміщення облігації та її номінальної вартості і є різницею між ними. Сума нарахованої амортизації відображається за кредитом субрахунку 522 "Премія за випущеними облігаціями", ЇЇ амортизація (списання) - за дебетом рахунка. Амортизація премії здійснюється, виходячи з її розміру та терміну емісії облігації.

Субрахунок 523 "Дисконт за випущеними облігаціями" використовується для обліку дисконту за розміщеними облігаціями. Розмір дисконту залежить від номінальної вартості облігації та вартості її розміщення і визначається як різниця між ними. Сума дисконту відображається за дебетом субрахунку 523 "Дисконт за випущеними облігаціями", його амортизація (списання) — за кредитом рахунка. Сума дисконту, що списується у звітному періоді залежить від розміру визнаного дисконту та терміну, який залишився до погашення облігації.

Аналітичний облік облігацій ведеться за їх видами та строками погашення.

9. Облік довгострокових зобов’язань з оренди

Аналітичний облік зобов'язань з оренди ведеться за кожним орендодавачем та об'єктом орендованих необоротних активів.

За кредитом рахунка 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" відображається нарахування заборгованості перед орендодавачем за отримані об'єкти довгострокової оренди, за дебетом — її погашення, переведення до поточних зобов'язань, списання тощо.

Окрім вартості об'єкта оренди орендар сплачує орендарю відсотки за користування майном.

Зобов'язання за нарахованими відсотками облічуються за кредитом рахунка 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками" з одночасним визнанням фінансових витрат на рахунку 952 "Інші фінансові витрати". При цьому складається обліковий запис:

Дебет 952 "Інші фінансові витрати";

Кредит 684 "Розрахунки за нарахованими відсотками".

Протягом терміну використання активу орендарем нара­ховується амортизація за методом передбаченим обліковою політикою для відповідної групи основних засобів.

При отриманні майна в операційну оренду підприємство відображає об'єкти на забалансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи" за вартістю, визначеною угодою оренди. Нарахування суми орендної плати здійснюється за кредитом рахунка 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та дебетом рахунків витрат.

При цьому складається обліковий запис:

Дебет 23 "Виробництво";

Дебет 91 "Загальновиробничі витрати";

Дебет 92 "Адміністративні витрати";

Дебет 93 "Витрати на збут ";

Дебет 94 "Інші витрати операційної діяльності";

Дебет 97 "Інші витрати";

Кредит 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.