Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
103
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Тема № 8. Облік готової продукції, товарів, виконаних робіт і наданих послуг

План

1. Поняття термінів «готова продукція», «товари», «роботи, послуги».

2. Документальне оформлення господарських операцій з обліку готової продукції, товарів, робіт, послуг.

3. Облік реалізації готової продукції.

4. Кореспонденція рахунків з обліку реалізації продукції.

5. Кореспонденція рахунків з обліку готової продукції.

6. Особливості відображення господарських операцій з обліку виконаних робіт та наданих послуг.

Література

  1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за №996 – ХІV від 16.07.1999.

  2. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97. за № 168/97 – ВР.

  3. П(с)БО № 9 «Запаси»

  4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. Нова редакція.─Х.: Курсор, 2007.-108с.

  5. Інструкція по застосуванню плану рахунків, Бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

  6. Лень В.С., Левенко В.В . Бухгалтерський облік в Україні. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008. –С. 316-325.

  7. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.– К .: Алерта, 2008.- С. 572-594.

  8. Хом’як В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в України. ─ Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 223 – 228.

1. Поняття термінів «готова продукція», «товари», «роботи, послуги»

До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договору із замовником, відповідає технічним умовам і стандартам. Облік готової продукції ведеться за первісною вартістю. Однак протягом місяця у поточному обліку можуть використовуватись облікові ціни. Вартість готової продукції, випущеної з виробництва, реалізованої замовнику, визначена в облікових цінах у кінці місяця, доводиться до первісної вартості шляхом відображення відхилення первісної вартості від облікової ціни.

Товари – це матеріальні цінності, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу.

Продукція може бути виробом, роботою, послугою. Наприклад до робіт можна віднести будівельні, монтажні, ремонтні і таке інше. До послуг відносять : комунальне, транспортне обслуговування та інші.

Собівартість продукції, робіт, послуг розраховують за калькуляційними елементами — статтями затрат. Об’єктом калькулювання є собівартість продукції (виробу, послуги або роботи), але слід мати на увазі не лише об’єкти, а й калькуляційні одиниці.

2. Документальне оформлення господарських операцій з обліку готової продукції, товарів, робіт, послуг

Випуск з виробництва готової продукції і оприбуткування її на складі здійснюється на підставі накладної, яка складається у двох примірниках. Один примірник використовується для оприбуткування продукції на складі, другий — повертається цеху, який випустив продукцію. Основні реквізити накладної: назва продукції, одиниця виміру, кількість, облікова ціна, вартість, підписи контролера відділу технічного контролю цеху, майстра чи начальника цеху, а також завідувача складу про приймання продукції.

Відвантаження готової продукції замовнику здійснюється на підставі накладної, яка виписується робітником складу і підписується представником покупця або робітником транспортно-експедиційного відділу. Підставою для виписки накладної є наказ комерційної служби підприємства транспортно-експеди­ційному відділу про те, кому і в якій кількості відвантажити продукцію. Іноді наказ і накладна поєднуються в один документ — наказ-накладну.

Після відбирання і відвантаження продукції на підставі наказ-накладної, або накладної виписується рахунок-фактура, де вказується покупцю назва відвантаженої продукції, її кількість, належна сума з врахуванням податку на додану вартість.

Крім відомості випуску готової продукції на підприємстві, відбивають рух готової продукції на складах за відомістю №16 «Рух готових виробів у вартісному вираженні».

Готову продукцію відвантажують покупцям відповідно до договорів чи контрактів. При відвантаженні працівники складу на продукцію виписують накладну, в якій ставиться підпис представника покупця чи іншої уповноваженої особи. Ця накладна та інші (залізно-дорожні квитанції) передаються в бухгалтерію підприємства і на підставі цих документів виписується рахунок-фактура. Рахунок-фактура на відвантажену продукцію направляється покупцю, а його копії залишаються на підприємстві.