Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
124
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

Тема № 15. Облік фінансових результатів діяльності підприємства

План

1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування за видами діяльності.

2. Порядок списання доходів і витрат на фінансовий результат за видами діяльності.

3. Облік результатів звичайної діяльності.

4. Облік результатів надзвичайної діяльності.

Література

  1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за №996 – ХІV від 16.07.1999.

  2. П(с)БО №15 «Дохід».

  3. П(с)БО №16 « Витрати».

  4. П(с)БО №17 «Податок на прибуток».

  5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. Нова редакція.─Х.: Курсор, 2007.-108с.

  6. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

  7. Верига Ю. А., Виноградова М. О. та інші. Бухгалтерський облік. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008.- С.352-357.

  8. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік . – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 47-65.

  9. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: Алерта, 2008. – С. 682-699.

  10. Хом’як, В.І. Лемішовський. Бухгалтерський облік в Україні. ─Львів: Інтелект – Захід, 2007.- С. 576 – 580.

1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування за видами діяльності

Результатом господарської діяльності підприємства є прибуток або збиток. Прибуток (збиток) утворюється в результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів). Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв і господарств, а також мати доходи і збитки, що збільшують або знижують розмір прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності.

Облік фінансових результатів — прибутків і збитків — здійснюється на рахунку 79 «Фінансові результати». На цьому рахунку збираються чистий дохід та всі затрати підприємства, які групуються в аналітичному обліку за характером діяльності.

Розмір і характер прибутків і збитків за кожний період діяльності підприємства є найважливішими підсумковими показниками їх роботи.

Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток від реалізації продукції, що одержано у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції і затратами на її виробництво і збут.

На підприємстві можливі доходи, затрати і втрати, які не пов’язані з реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку або збитків, — це неопераційна (інвестиційна та фінансова) діяльність, а також результати, які пов’язані з надзвичайними подіями (пожежа, повінь тощо).

2. Порядок списання доходів і витрат на фінансовий результат за видами діяльності

Фінансовий результат визначається за кожним видом діяльності шляхом зіставлення доходів і витрат звітного періоду. Для цього Планом рахунків передбачено рахунок 79 « Фінансові результати».Цей рахунок призначений для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій. За кредитом рахунка 79 « Фінансові результати» відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунка при його закритті списується на рахунок 44 « Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» і потрапляє до бухгалтерського балансу.

Рахунок 79 « Фінансові результати» має такі субрахунки:

791 « Результат основної діяльності»

792 « Результат фінансових операцій»

793 « Результат іншої звичайної діяльності»

794 « Результат надзвичайних подій»

Рахунок 79 «Фінансові результати» кореспондує за дебетом з кредитом рахунків :

23 « Виробництво»;

26 « Готова продукція »;

44 « Нерозподілені прибутки ( непокриті збитки ) »;

70 « Доходи від реалізації »;

80 « Матеріальні витрати »;

81 « Витрати на оплату праці »;

82 « Відрахування на соціальні заходи »;

83 « Амортизація »;

84 « Інші операційні витрати »;

85 « Інші затрати »;

90 « Собівартість реалізації »;

92 « Адміністративні витрати»; 93 « Витрати на збут»;

94 « Інші витрати операційної діяльності»;

95 « Фінансові витрати»; 96 « Витрати від участі в капіталі»;

97 « Інші витрати»; 98 « Податок на прибуток»;

99 « Надзвичайні витрати».

За кредитом кореспондує з дебетом рахунків: 44 « Нерозподілені прибутки ( непокриті збитки ) »; 70 « Доходи від реалізації »; 71 « Іншій операційний доход»; 72 « Дохід від участі в капіталі »; 73 « Інші фінансові доходи»; 74 « Інші доходи»; 75 « Надзвичайні доходи»; 98 « Податок на прибуток».

Рахунки господарських процесів перед складанням звітності закриваються, залишки по рахунках фінансових результатів переносяться на рахунок 44 "Прибутки і збитки нерозподілені".

Закриття рахунка 79 « Фінансові результати» здійснюється по закінченні звітного періоду ( місяця чи календарного року)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.