Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
101
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

4. Синтетичний та аналітичний облік надходження та використання товарно-матеріальних цінностей і розрахунків з постачальниками

У бухгалтерії дані обліку запасів оцінюються за обліковими цінами, за якими ведеться аналітичний облік руху та наявності матеріалів у розрізі однорідних груп .Для ведення аналітичного обліку групи запасів підрозділяються на підгрупи, а потім — на види, сорти, марки, типорозміри.

Синтетичний облік виробничих запасів відображається на рахунку 20 «Виробничі запаси».

На дебеті рахунка 20 “ Виробничі запаси ” і відповідних субрахунках відображаються дані про надходження запасів з різних джерел (від постачальників, підзвітних осіб, власного виробництва, засновників підприємства тощо).

За кредитом цього рахунка та його субрахунків відображається інформація про вибуття (списання) запасів на різні цілі (вироб­ництво та інші внутрішньогосподарські потреби, відпускання на сторону), а також суми уцінки виробничих запасів.

Таблиця 1. Кореспонденція рахунків по обліку операцій з запасами

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Оприбуткування виробничих запасів, одержаних від постачальників:

— на купівельну вартість запасів (без ПДВ)

20

63

30 000

— на суму ПДВ

641

63

6000

2

Перерахування постачальникам

вартості одержаних виробничих запасів

63

31

36 000

Відображення операцій з придбання запасів з передоплатою постачальникам

3

Перераховано передоплату (аванс) постачальникам

371

31

36 000

4

Відображено суму податкового кредиту

641

644

6000

5

Оприбутковані виробничі запаси в умовах передоплати (авансу):

— покупна вартість (без ПДВ)

20

63

30 000

— відображена сума ПДВ

644

63

6000

— закриті розрахунки з передоплати (авансах)

63

371

36 000

6

Відображені розрахунки з транспортними підприємствами щодо перевезення виробничих запасів (без ПДВ)

20

63 (685)

1000

Відображено ПДВ

641

63

2000

7

Перераховано транспортній організації за послуги

63 (685)

31

1200

8

Оприбутковані безоплатно одержані виробничі запаси за справедливою вартістю

20

719

500

Таблиця 2. Відображення в бухгалтерському обліку вибуття запасів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Реалізація запасів

1

Реалізація виробничих запасів:

- дохід від реалізації

31 “Рахунки в банках” або

712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

- собівартість реалізованих запасів

943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів”

20 “Виробничі запаси”

22 “МШП”

- відображена сума ПДВ

712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”

641 “Розрахунки по податках”

- продукції с/г виробництва

901 “Собівартість реалізованої готової продукції”

27 “Продукція с/г виробництва”

- тварини на вирощуванні та відгодівлі

901 “Собівартість реалізованої готової продукції”

21 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі”

- товарів

902 “Собівартість реалізованих товарів”

28 “Товари”

Передано у виробництво

2

Витрачено для (без використання класу 8):

- виробництва продукції (робіт, послуг)

23 “Виробництво”

20 “Виробничі запаси”

22 “МШП”

- загальновиробничих потреб

91 “Загальновиробничі витрати”

- виправлення браку

24 “Брак у виробництві”

- загальногосподарських потреб

92 “Адміністративні витрати”

- забезпечення збуту

93 “Витрати на збут”

- виконання досліджень та розробок

941 “Витрати на дослідження та розробки”

- капітального будівництва

15 “Капітальні інвестиції”

Внесені до статутного капіталу

3

Передані запаси як внесок до статутного капіталу іншого підприємства

- на справедливу вартість запасів

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

Відповідні рахунки доходів (701, 702, 712)

- на справедливу вартість запасів

Відповідні рахунки витрат (901, 902, 943)

Відповідні рахунки запасів (20 – 28)

- на суму перевищення балансової вартості запасів над їх справедливою вартістю

946 “Втрати від знецінення запасів”

Відповідні рахунки запасів (20 – 28)

Передані безоплатно

4.

Запаси передані безоплатно іншим підприємствам

949 “Інші витрати операційної діяльності”

Відповідні рахунки запасів (20 - 28)

4.1

На суму ПДВ

949 “Інші витрати операційної діяльності”

641 “Розрахунки за податками”

Інші вибуття