Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
103
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

7. Кореспонденція рахунків по обліку короткострокових позик

Приклад 1. Облік короткострокових позик банку

02.01.2009 р. підприємство одержало від банку позику у сумі 50 000 грн. терміном на 2 місяці під 36% річних. Позику було погашено 01.03.2009 р.

Таблиця 1. Облік короткострокових позик банку

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

02.01.2002 р. На поточний рахунок у банку зараховані кошти ( короткостроковий кредит банку)

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

601 “Короткострокові кредити банків у національній валюті”

50 000

2

31.01.2002 р. Нараховані відсотки за кредит за січень

(50 000 х 1 х 0.36 ) /12=1 500

951 “Відсотки за кредит”

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

1 500

3

28.02.2002 р. Нараховані відсотки за кредит за лютий

(50 000 х 1 х 0.36 ) /12=1 500

951 “Відсотки за кредит”

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

1 500

4

01.03.2002 р. Погашено заборгованість перед банком за позикою

601 “Короткострокові кредити банків у національній валюті”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

50 000

5

Погашено заборгованість перед банком за відсотками

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

3 000

Контрольні питання по темі

 1. Дайте визначення короткострокових зобов’язань?

 2. Які зобов’язання належать до короткострокових?

 3. Назвіть рахунки бухгалтерського обліку, на яких ведеться облік короткострокових зобов’язань.

 4. Назвіть облікові регістри, в яких відображаються дані про короткострокові зобов’язання.

 5. У якому розділі Балансу відображаються короткострокові зобов’язання?

 6. Дайте визначення короткострокових кредитів бланків.

 7. Назвіть бухгалтерський рахунок на якому ведеться облік короткострокових кредитів бланків та дайте його характеристику.

 8. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку отримання і використання короткострокових кредитів бланків?

 9. На підставі яких документів в бухгалтерському обліку проводяться розрахунки з постачальниками і підрядниками?

 10. За допомогою яких форм розрахунків сплачується заборгованість перед кредиторами?

 11. Назвіть бухгалтерські рахунки, на яких ведеться облік кредиторської заборгованості та дайте їх характеристику.

 12. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку надходження товарно-матеріальних цінностей від постачальників і погашення заборгованості перед ними?

 13. Дайте визначення короткострокового векселя виданого.

 14. Назвіть бухгалтерський рахунок, на якому ведеться облік зобов’язань, забезпечених короткостроковими векселями виданими та дайте його характеристику.

 15. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку видача та погашення короткострокових векселів виданих.

 16. На якому рахунку ведеться облік поточних зобов’язань за розрахунками з учасниками? Дайте його характеристику.

 17. Які зобов’язання належать до інших поточних зобов’язань?

 18. На якому бухгалтерському рахунку ведеться облік інших поточних зобов’язань? Дайте його характеристику.

 19. Як у бухгалтерському обліку відображаються розрахунки за іншими поточними зобов’язаннями?