Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
124
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

3. Порядок нарахування податків в бюджет: податок на прибуток, податок на добавлену вартість (пдв), податок з доходу фізичних осіб (пдфо) та інших

Податок з доходів фізичних осіб – це обов’язків платіж. Що встановлюється державою для фізичних осіб, які отримують доходи. Ставка податку з доходів фізичних осіб склаадає 15 (17%).

Відповідно до чинного законодавства утримуються суми до Пенсійного фонду з нарахованої заробітної плати в установленому розмірі.

4. Облік податку на додану вартість

Податок на додану вартість – це частина новоствореної вартості, яка сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг. Головна особливість цього податку полягає в тому, що його платниками по суті є кінцеві споживачі товарів і послуг. За допомогою цього податку між кінцевими споживачами рівномірно розподіляється та частина створеного у суспільстві продукту, яка має централізуватись і задовольняти загальнодержавні потреби. Він стимулює економію витрат усіх видів матеріальних ресурсів. У сфері обігу податок на додану вартість стимулює продавців до стримування продажних цін на товари і послуги.

Платник податку зобов’язаний надати покупцю податкову накладну.

Підприємство справляє податок за формулою:

СПДВ = (В + З + М) х ; та СПДВ = (В + З) х ,

де СПДВ – сума ПДВ;

В – митна вартість;

З – митні збори;

М – мито;

П – ставка податку на додану вартість.

У строки, передбачені для сплати податку, підприємство подає податковому органу (ДПІ) за місцем знаходження податкову декларацію незалежно від того, чи виникло у цьому періоді податкове зобов’язання, чи ні.

5. Облік податку на прибуток

Підприємство є платником податку з прибутку, так як воно здійснює діяльність, яка спрямована на отримання прибутку.

Згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” станом на 1 грудня 1999 року (№ 283/97 – ВР), об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається платником зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду, визначеного згідно із Законом: на суму валових витрат платника податку, або суму амортизаційних відрахувань.

Платники податку самостійно визначають суми податку, що підлягають сплаті. Податок сплачується до бюджету не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Суми податку на прибуток зараховуються до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням платника податку.

До валових витрат підприємство включає витрати, пов’язані з підготовкою, організацією, продажем продукції (робіт та послуг).

Прибуток підприємства оподатковується за ставкою 25% до об’єму оподаткування.

Для ведення податкового обліку використовують такі періоди, як звітний (податковий) квартал і звітний рік.

Підприємство сплачує до бюджету частину податку на прибуток визначену із застосуванням понижуючого коефіцієнта до норм амортизації.

6. Облік інших податків в бюджет

Земельний податок сплачують власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі, якими є особи, що мають земельну ділянку ділянку у постійному чи тимчасовому користуванні.

Фіксований сільськогосподарський податок (ФСП) мав становити:

 • по ріллі – 2635*25% =658.15*320 =210 800 грн.

 • по саду – 18000*10% = 1800*510 = 918 000 грн.

ФСП = 210800 грн.+918 000 грн. = 1 128 800 грн.

Після вивчення даних питань теми студенти повинні знати :

 • нормативну базу з організації обліку платників і зборів;

 • характеристику і призначення рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами»;

 • облік інших податків в бюджет.

повинні вміти :

 • нараховувати податки в бюджет

Контрольні питання по темі

 1. Чим податки відрізняються від обов’язкових платежів?

 2. Яким нормативним документом установлено перелік податків та належать до прямих і непрямих.

 3. Як визначити оподаткований прибуток?

 4. Що включається в валовий дохід для розрахунку оподаткованого прибутку?

 5. Як визначається ПДВ до сплати та в які терміни сплачується?

 6. Що таке бюджетне відшкодування з ПДВ та як його отримати?

 7. Назвіть об’єкти оподаткування ПДФО та ставки.

 8. Що є підакцизними товарами? Хто є платниками акцизного збору?

 9. Назвіть види мита.

 10. Порядок нарахування страхових внесків до фонду соціального страхування та на випадок безробіття.

 11. Порядок нарахування страхових внесків до Пенсійного фонду.

 12. обов’язкових платежів в Україні?

Дайте визначення прямих і непрямих податків. Які податки

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.