Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
103
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

4.Облік операцій з короткостроковими векселями виданими

Операції з довгостроковими векселями обліковуються на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані». На цьому рахунку ведуть облік розрахунків з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, одержані послуги та за інші операції, заборгованість за якими забезпечено виданими довгостроковими векселями і не є поточними зобов’язаннями. На кредиті рахунку 51 «Довгострокові векселі видані» відображають видачу векселя на забезпечення заборгованості, на дебеті — погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем (табл. 2.10).

Відображення в обліку операцій з довгостроковими векселями виданими

Таблиця 1

Господарські операції

Дебет

Кредит

Видано вексель на забезпечення заборгованості за отримані матеріали

631

511

Погашений наданий для сплати вексель з поточного рахунку банку

511

311

Нараховані відсотки по виданому векселю

952

684

Перераховані відсотки з поточного рахунка

684

311

5.Облік розрахунків по інших операціях

До інших поточних зобовязань відносяться такі, що не можуть бути включені до інших статей розділу І\/ балансу «Поточні зобов’язання». Облік таких зобов’язань ведеться на субрахунках:

681 «Розрахунки за авансами одержаними»;

682 «Внутрішні розрахунки»;

683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»;

684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»;

685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями , установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.

6. Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками в бухгалтерському обліку відображається записами, наведеними у табл. 1.

Бухгалтерські проводки по розрахунках з постачальниками і підрядчиками

Таблиця 1

Господарські операції

Д-т

К-т

Проведено оплата постачальникам з поточного рахунку в банку

63

31

Проведено залік суми заборгованості інших дебіторів і кредиторів на погашення боргів перед постачальниками і підрядниками

63

37

Акцептовані рахунки постачальників за одержані й оприбутковані матеріальні цінності

20,22

63

Постачальниками і підрядчиками виконані роботи і послуги для загальновиробничих і загальногосподарських потреб

91,92

63

Постачальниками і підрядчиками виконані роботи й надані послуги, що відносяться до витрат на збут продукції

93

63

Пред’явлені претензії постачальникам або підрядчикам за матеріальні цінності

374

63

Таблиця 1

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, грн

1

Оприбуткування виробничих запасів, одержаних від постачальників:

— на купівельну вартість запасів (без ПДВ)

20

63

30 000

— на суму ПДВ

641

63

6000

2

Перерахування постачальникам

вартості одержаних виробничих запасів

63

31

36 000

Відображення операцій з придбання запасів з передоплатою постачальникам

3

Перераховано передоплату (аванс) постачальникам

371

31

36 000

4

Відображено суму податкового кредиту

641

644

6000

5

Оприбутковані виробничі запаси в умовах передоплати (авансу):

— покупна вартість (без ПДВ)

20

63

30 000

— відображена сума ПДВ

644

63

6000

— закриті розрахунки з передоплати (авансах)

63

371

36 000

6

Відображені розрахунки з транспортними підприємствами щодо перевезення виробничих запасів (без ПДВ)

20

63 (685)

1000

Відображено ПДВ

641

63

2000

7

Перераховано транспортній організації за послуги

63 (685)

31

1200