Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
124
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

4. Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні, та його функції

Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

 • створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що є обов’язковим для всіх підприємств;

 • удосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

 • регулювання питань методології бухгалтерського обліку здійснюється

Міністерством фінансів України, регулює питання методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності шляхом затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів по веденню бухгалтерського обліку.

Методологічна рада з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України організує розробку і розгляд проектів національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів по веденню бухгалтерського обліку і складанню фінансової звітності.

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 996 – ХIV від 16.07.1999р. визначені основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні.

Нормативні акти Кабінету Міністрів України та інших урядових органів встановлюють принципи, які необхідно використовувати при розробці положень (стандартів) бухгалтерського обліку та рекомендацій щодо організації ведення бухгалтерського обліку.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку з окремих тем та напрямків розкривають у вигляді понять і методів бухгалтерського обліку, правових норм, закріплених у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 996 – ХIV від 16.07.1999р.

Рекомендації з організації і ведення бухгалтерського обліку окремих видів активів, зобов’язань, інших господарських операцій розробляються з метою організації системи обліку з використанням прогресивних форм обліку та способів його ведення.

Порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності у банках встановлюється Національним банком України, а в бюджетних установах — Державним казначейством України.

Контрольні питання до теми

 1. Яка мета бухгалтерського обліку?

 2. На яких принципах базується бухгалтерський облік?

 3. Як організований бухгалтерський облік в Україні?

 4. Які існують форми державного регулювання бухгалтерського обліку?

 5. Які органи здійснюють державне регулювання бухгалтерського обліку?

 6. Які принципи бухгалтерського обліку забезпечують його якість?

 7. Що є об’єктом бухгалтерського обліку?

 8. Що таке облікова політика?

Тема № 2. Облік грошових коштів

План

1. Нормативні документи, що регулюють порядок ведення касових операцій, грошових коштів на рахунках у банку, грошей в іноземній валюті.

2. Документальне оформлення касових операцій.

3. Порядок отримання грошових коштів готівкою у банку. Касова книга.

4. Облік касових операцій.

5. Порядок відкриття поточного рахунку, бухгалтерська обробка виписок з поточного рахунку.

6. Документування операцій по рахунках у банках.

7. Облік коштів на рахунках у банках.

8. Кореспонденція рахунків з обліку: касових операцій, коштів на рахунках в банках.

Література

 1. . Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за №996 – ХІV від 16.07.1999.

 2. . План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. Нова редакція.─Х.: Курсор, 2007.-108с.

 3. . Інструкція по застосуванню плану рахунків, бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства і організацій від 30,11,99 №291

 4. . Верига Ю.А. , Виноградова М.О. та інші. Бухгалтерський облік. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008.- С. 239-242.

 5. . Гарасим П.М., Бруханський Р.Ф., Хомин П.Я. Наскрізні блоки Кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, 2003. – С. 131-137.

 6. . Лень В.С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні. ─ К.: Центр учбової літератури, 2008.- С. 351-352.

 7. . Ткаченко Н. Т. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –

К.: Алерта, 2008.- С. 142-242.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.