Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
124
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

10. Облік інших довгострокових зобов’язань

Для узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами і за іншими операціями, заборгованість за якими не є поточними зобов’язаннями, призначений рахунок 55 «Інші довгострокові зобов’язання» На цьому рахунку відображається відстрочена згідно з законодавством заборгованість за податками, зборами, фінансова допомога на поворотній основі. На дебеті рахунку відображається погашення довгострокового зобов’язання, а на кредиті збільшення довгострокового зобов’язання.

Таблиця 2. Кореспонденція рахунківз обліку інших довгострокових зобов’язань

Господарські операції

Дебет

Кредит

Одержана відстрочка платежу з податку на додану вартість

641

55

Зарахована фінансова допомога на поворотній основі

311

55

Відстрочені податкові платежі, зараховані до складу короткострокової заборгованості

55

611

З поточного рахунка повернута фінансова допомога

55

311

11. Кореспонденція рахунків з обліку довгострокових векселів виданих

Таблиця 3

Господарські операції

Дебет

Кредит

Видано вексель на забезпечення заборгованості за отримані матеріали

631

511

Погашений наданий для сплати вексель з поточного рахунку банку

511

311

Нараховані відсотки по виданому векселю

952

684

Перераховані відсотки з поточного рахунка

684

311

12. Кореспонденція рахунків з обліку довгострокових зобов’язань з оренди

Таблиця 4

Господарські операції

Дт

Кт

1. Відображення методом «червоне сторно» суми ПДВ, що приходиться на залишкову вартість основних засобів та інших необоротних активів (якщо орендодавцем є державне підприємство)

641

644

2. Зростання заборгованості по зданих в оренду основних засобах на суму ПДВ, що приходиться на залишкову вартість основних засобів

161

644

3. Відбито заборгованість по зданих в оренду основних засобах

161

55

4. На суму нарахованого зносу по необоротних активах

10, 11, 12

13

5. На суму залишкової вартості

10, 11, 12

532

Контрольні питання по темі

 1. Який П(С)БО визначає порядок формування та відображення у звітності інформації про зобов’язання?

 2. Як класифікуються зобов’язання за П(С БО?

 3. Які зобов’язання належать до довгострокових?

 4. У результаті чого можуть виникати зобов’язання?

 5. За якими критеріями визнаються і оцінюються зобов’язання?

 6. За якою вартістю відображаються довгострокові зобов’язання у звітності?

 7. Яка інформація про зобов’язання розкривається у Примітках до фінансової звітності?

 8. Що належить до довгострокових зобов’язань?

 9. Що розуміють під терміном «кредит»?

 10. На підставі чого регламентуються кредитні відносини між банком і позичальником?

 11. Які зобов’язання бере на себе позичальник, укладаючи кредитний договір?

 12. Які положення повинен містити кредитний договір?

 13. У яких розрізах може вестись аналітичний облік довгострокових кредитів?

 14. Що розуміють під терміном «облігація»?

 15. Хто є учасниками вексельного обігу на ринку цінних паперів?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.