Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
124
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

5. Кореспонденція рахунків з обліку готової продукції

Бухгалтерські проведення з обліку руху готової продукції наведено в табл. 1

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано на складі готову продукцію

26 «Готова продукція»

23 «Виробництво»

2

Відображено в складі готової продукції напівфабрикати власного виробництва, призначені для реалізації на сторону

26 «Готова продукція»

25 «Напівфаб- рикати»

3

Отримано готову продукцію в результаті здійснення спільної діяльності

26 «Готова продукція»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

4

Відображено суму дооцінки готової продукції

26 «Готова продукція»

423 «Дооцінка активів»

5

Виявлено під час інвентаризації лишки готової продукції

26 «Готова продукція»

719 «Інші доходи від операційної діяльності»

6

Оприбутковано матеріали як готову продукцію, призначену для власних потреб

20 «Виробничі запаси»

26 «Готова продукція»

7

Оприбутковано МШП як готову продукцію, призначену для власних потреб

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

26 «Готова продукція»

8

Використано готову продукцію для внутрішніх потреб цехів

23 «Виробництво»

26 «Готова продукція»

9

Відображено вартість готової продукції, виданої зі складу підзвітній особі

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

26 «Готова продукція»

10

Виявлено під час інвентаризації недостачу готової продукції, яку віднесено на винну особу

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»

26 «Готова продукція»

11

Відображено вартість готової продукції, переданої в спільну діяльність

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

26 «Готова продукція»

12

Списано на фінансові результати первісну вартість готової продукції (у випадку, коли підприємства для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8)

791 «Результат основної діяльності»

26 «Готова продукція»

13

Використано готову продукцію для виробничо-господарських потреб

808 «Витрати товарів»

26 «Готова продукція»

14

Відображено суму витрат від знецінення запасів, псування цінностей; списано готову продукцію, непридатну для продажу; проведено уцінку готової продукції, яка втратила свої первісні якості (якщо підприємство не використовує рахунки класу 9)

84 «Інші операційні витрати»

26 «Готова продукція»

6. Особливості відображення господарських операцій з обліку виконаних робіт та наданих послуг

Продукція може бути виробом, роботою, послугою. Наприклад до робіт можна віднести будівельні, монтажні, ремонтні і таке інше. До послуг відносять : комунальне, транспортне обслуговування та інші.

Собівартість продукції, робіт, послуг розраховують за калькуляційними елементами — статтями затрат. Об’єктом калькулювання є собівартість послуги або роботи, але слід мати на увазі не лише об’єкти, а й калькуляційні одиниці.

На підставі товарно-транспортних накладних і подорожніх листів замовники впродовж місяця виписують рахунки на відпускну вартість виконаних робіт до сплати.

Собівартість виконаних робіт, послуг на підставі звітної калькуляції списують:

Дебет рахунка 903 Кредит рахунка 23

На відпускну вартість відображають доходи послуг , робіт:

Дебет рахунку 36 Кредит рахунка 703

Нараховують податкове зобов'язання за ПДВ:

Дебет рахунка 703 Кредит рахунка 641

Наприкінці звітного періоду відображають результат операційної діяльності:

Контрольні запитання по темі

  1. У яких вимірниках здійснюється облік готової продукції?

  2. Який порядок оприбуткування продукції з виробництва на склад?

  3. Який порядок документального оформлення відпуску готової продукції покупцям?

  4. Які рахунки передбачено Планом рахунків для обліку готової продукції, товарів? Охарактеризуйте їх.

  5. Як організовується синтетичний та аналітичний облік готової продукції, товарів?

  6. Як формується первісна вартість готової продукції?

  7. З яких елементів складається собівартість виготовленої та реалізованої продукції?

  8. Які витрати включаються до собівартості готової продукції згідно з П(С)БО 9?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.