Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
103
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

2. Законодавчі та нормативні документи для нарахування заробітної плати

Кодекс законів України про працю від 10.12.91р. №322 – VIII;

Закон України «Про збори на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.0697р. №400/97 –ВР, зі змінами і доповненнями;

Інструкція про порядок розрахунку і сплати страховиками і застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування у Пенсійний фонд України»: постанова Пенсійного фонду України від 19.12.2003р. №21-1;

Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22.02.2001р. №2272-ІІІ, зі змінами і доповненнями;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26, затверджене Мінфіном України від 28.10.2003р.;

Закон України «Про оплату праці» №108/95ВР від 24.03.1995;

Закон України «Про державний бюджет України на 2010 рік»

Закон України «Про податок з доходів громадян» від 22.05.2003 №889-IV;

Закон Украіни «Про збор та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування від 08..07.2010 за № 2464-У1

Інструкція із статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004р. №5;

Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 03.04.2003 №660;

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням» від 18.01.2001 №2240-III;

Закон України від 9.04.2004 № 1678 «Про внесення змін у деякі пункти закону України з питань загальнообов’язкового соціального страхування»;

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2.03.2000 №1533-III і Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнодержавного соціального страхування» від 6.02.2003 №492-IV;

Порядок нарахування середньої заробітної плати для розрахунку виплат по загальнообов’язковому державному страхуванню, затверджений 20 вересня 2001 №1266.

3. Фонд оплати праці

Фонд основної заробітної плати:

 • заробітна плата, нарахована за виконану роботу (відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставками, посадовими окладами;

 • вартість продукції, що видається в порядку натуральної оплати працівникам згідно з чинним законодавством;

 • надбавки й доплати до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, передбачених законодавством (бригадирам із робітників, які не звільнені від основної роботи, за керівництво бригадами);

а) керівникам, спеціалістам, службовцям за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливих завдань на термін їх виконання;

б) за знання іноземної мови у випадках, передбачених законодавством;

в) за поєднання професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу робіт, що виконуються, за стаж роботи й вислугу років та ін.;

—оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства, але виконують роботи згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду, за умови, що розрахунки з працівниками здійснює безпосередньо це підприємство;

 • плата працівникам, що не перебувають у штаті підприємства, за виконання разових робіт (ремонт інвентарю, експертиза тощо);

 • вартість безоплатно наданого форменого одягу, що залишається в особистому користуванні, або пільги у зв'язку з його продажем за зниженими цінами;

 • оплата робочого часу працівників, які залучаються до виконання державних і громадських обов'язків згідно із законодавством;

 • оплата за роботу у святкові та вихідні дні, в понаднормовий та нічний час за розцінками, визначеними за­конодавчими актами;

 • виплата різниці в окладах у разі тимчасового заміщення та в інших випадках згідно із законодавством;

— оплата праці за керівництво виробничою практикою студентів;

 • зарплата за основним місцем роботи за час навчання працівників, спеціалістів з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

 • оплата вимушеного прогулу;

 • оплата праці студентів, учнів середніх профтехучилищ в період проходження практики;

 • суми вихідної грошової допомоги тощо.

Фонд додаткової заробітної плати:

 • оплата щорічних і додаткових відпусток, оплата навчальних відпусток, надання грошових компенсацій за невикористану відпустку;

 • премії за сприяння винахідництву та раціоналізації;

—одноразові заохочення (за виконання особливо важливих виробничих завдань);

—премії працівникам за виробничі результати, в тому числі за виконання і перевиконання виробничих завдань:

а) за виконання акордних завдань у визначений термін;

б) за підвищення продуктивності праці;

в) за поліпшення кінцевих результатів господарської діяльності (відділу, секції, цеху та ін.);

г) за економію матеріалів, сировини тощо, зменшення простоїв обладнання та інші якісні показники в роботі підприємства;

— виплата різниці в заробітку в разі переводу на нижчеоплачувану роботу.

Інші заохочення та компенсаційні виплати — виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами й положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені законодавством або вище встановлених ним норм.