Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
124
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

4. Облік розрахунків з іншими дебіторами

Інша поточна дебіторська заборгованість – дебіторська заборгованість, яка належить до оборотних активів, але не може бути віднесена до попередніх статей дебіторської заборгованості. Розглянемо приклад відображення дебіторської заборгованості з оренди.

Дебіторська заборгованість з операційної оренди в бухгалтерському обліку орендодавця відображається на рахунках іншої поточної дебіторської заборгованості (табл.2 ).

Таблиця 2 Кореспонденція рахунків з обліку іншої поточної дебіторської заборгованості

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Нарахована орендна

плата до

отримання від орендатора

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

713 “Дохід від

операційної

оренди активів”

2

Нараховані податкові

зобов’язання з ПДВ

713 “Дохід від операційної

оренди активів”

641 “Розрахунки за

податками”

3

Отримана орендна

плата

311 “Поточні рахунки

в національній валюті”

377 “Розрахунки

з іншими дебіторами”

4

Нарахована амортизація

на об’єкт оренди

949 “Інші витрати

операційної діяльності”

131 “Знос основних

засобів”

5

Нараховані витрати

орендодавця з

укладання угоди

про операційну оренду

949 “Інші витрати

операційної діяльності”

68 “Розрахунки за

іншими операціями”

6

Відображено податковий

кредит за витратами,

пов’язаними

з укладанням угоди

641 “Розрахунки

за податками”

68 “Розрахунки

за іншими

операціями”

5. Облік розрахунків за виданими авансами

Дебіторська заборгованість за виданими авансами – сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.

В табл. 3. наведено приклади відображення операцій, пов’язаних з виникненням дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами та її погашенням.

Таблиця 3 Кореспонденція рахунків по обліку розрахунків за виданими авансами

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Виплачено постачальнику

аванс за товар

371 “Розрахунки за

виданими авансами”

301 “Каса в

національній

валюті”

371 “Розрахунки за

виданими авансами”

311 “Поточні рахунки

в національній валюті”

2

Зарахування

заборгованості

за поставлені товари

631 “Розрахунки з

вітчизняними

постачальниками”

371 “Розрахунки

за виданими авансами”

3

Повернена

постачальником

сума авансу

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

371 “Розрахунки за

виданими авансами”

6. Облік розрахунків за нарахованими доходами

Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитись з обліком розрахунків за нарахованими доходами

Таблиця 4. Облік операцій, пов'язаних з отриманням інших фінансових доходів

№ п/п

Зміст господарської операції

Дебет рахунка

Кредит рахунка

1.

Відображено суми отриманих кредитів банків  

311

«Поточні рахунки в національній валюті»

601

«Короткострокові кредити банків в національній валюті»

2.

Відображено щомісячне нарахування відсотків за кредит

951

«Відсотки за кредит»

684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

3.

Списано в кінці звітного періоду витрати на сплату відсотків на результати фінансових операцій

792

«Результат фінансових операцій»

951

«Відсотки за кредит»

4.

Зараховано на поточний рахунок кошти, отримані за реалізовані облігації власної емісії

311

«Поточні рахунки в національній валюті»

521

«Зобов'язання за облігаціями»

5.

Нараховано відсотки за облігаціями  

952

«Інші фінансові витрати»

681

«Розрахунки за нарахованими відсотками»

6.

Відображено виплату нарахованих відсотків за облігаціями

684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»

7.

Списано в кінці звітного періоду витрати на сплату відсотків за облігаціями на результат

фінансових операцій

792

«Результат фінансових операцій»

952

«Інші фінансові витрати»

8.

Відображено суму дивідендів, відсотків, що підлягають отриманню

373

«Розрахунки за нарахованими доходами»

73

«Інші фінансові доходи»

8.

Списано в кінці звітного періоду інші фінансові доходи ка результат фінансових операцій

73

«Інші фінансові доходи»

792

«Результат фінансових операцій»

Таким чином, визначення результатів фінансових операцій забезпечується за допомогою рахунка 792 «Результат фінан сових операцій», на кредит якого в кінці звітного періоду спи сують:

· в кореспонденції з дебетом рахунка 72 «Дохід від участі в капіталі» — дохід від інвестицій в асоційовані, спільні і дочірні підприємства;

· в кореспонденції з дебетом рахунка 73 «Інші фінансові доходи» — дивіденди, одержані від інших підприємств; відсотки, одержані за облігаціями чи іншими цінними паперами; інші доходи від фінансових операцій.

На дебет рахунка 792 «Результат фінансових операцій» в кінці звітного періоду списують понесені фінансові витрати та втрати від інвестицій в кореспонденції з кредитом рахунків:

95 «Фінансові витрати» (нараховані відсотки, за користування кредитами банків, за договорами фінансового лізингу; витрати, пов'язані з випуском, утриманням і обігом власних цінних паперів тощо;

96 «Втрати від участі в капіталі» (втрати від інвестицій в асоційовані, дочірні, спільні підприємства тощо).

Визначена шляхом зіставлення оборотів на рахунку 792 «Ре зультат фінансових операцій» сума прибутку (збитку) списуєть ся відповідними записами на рахунок 44 «Нерозподілені при бутки (непокриті збитки)».

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.