Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
103
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

2.Документування операцій з постачальниками і підрядниками

Основні супровідні документи: залізничні накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, сертифікати тощо.

У предметній частині документів зазначають найменування матеріальних цінностей, їхні особливості характеристики, кількість, ціну, вартість, а в заголовку - номер договору, назва постачальника, адресу , номер поточного рахунку в банку, адресу банків постачальника і платника, номер і дату доручення одержувача.

3. Облік операцій з постачальниками і підрядниками

Для бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками передбачений рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». За кредитом цього рахунка обліковується виникнення зобов’язання перед постачальниками і підрядчиками за одержані від них матеріальні цінності, виконані роботи чи надані послуги; а за дебетом — погашення заборгованості перерахуванням із поточного рахунка чи готівкою з каси.

Постачальники — це юридичні і фізичні особи, які здійснили для підприємства поставку виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, необоротних активів чи інших цінностей. За поставку виникли зобов’язання, які підлягають оплаті.

Підрядчики — це юридичні та фізичні особи, які виконали для підприємства будівельні, ремонтні чи інші роботи.

Взаємовідносини підприємства з постачальниками та підрядчиками регулюються раніше укладеними договорами.

Облік договорів та їх виконання ведеться відділом постачання або окремою особою за призначенням керівника. Для цього відкривається книга (журнал) обліку вантажів, що надійшли.

Аналітичний облік розрахунків організується щодо кожної юридичної чи фізичної особи, що є постачальником чи підрядчиком. Аналітичні рахунки об’єднуються в субрахунки:

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

632 «Розрахунки з іноземними постачальниками».

За виконані роботи і зроблені послуги рахунок розрахунків з постачальниками і підрядчиками кредитується в кореспонденції з рахунками по обліку відповідних витрат, у які включається вартість цих робіт (послуг). Попередня оплата розрахункових документів постачальників за матеріальні цінності відбивається по дебету рахунка 371 «розрахунки за виданими авансами». Матеріальні цінності, що надходять з передоплатою, відбиваються на рахунку «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», але погашаються раніше переведеними сумами передоплати:

дебет рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»,

кредит рахунка 371 «Розрахунки за виданими авансами».

Якщо розрахункові документи постачальника оплачені попередньо, а матеріальні цінності, що надійшли на склад, неякісні, мають розбіжності в кількості або їхня ціна не відповідає умовам договору, то виниклу різницю записують на рахунок 374 «Розрахунки по претензіях».

Виплата заборгованості постачальникам (підрядчикам) грішми або векселями відбивається по дебету рахунка «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» і кредиту рахунків 31 «Рахунки в банках», 62 «Короткострокові векселі видані». Кредитове сальдо по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» означає зобов’язання підприємства по отриманих цінностях і послугах, не оплачених у попередньому звітному періоді.