Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект по ФО.doc
Скачиваний:
101
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
1.42 Mб
Скачать

4. Види векселів

Вексель – це письмове оформлене боргове зобов’язання встановленого зразка, яке засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Розрізняють прості та переказні векселі.

Простий вексель (соло) - письмовий документ, який містить просте і нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця (боржника) сплатити векселедержателю (кредитору) зазначену грошову суму у визначений строк і в обумовленому місці.

Переказний вексель (тратта) - письмовий документ, який містить простий і нічим не обумовлений наказ векселедавця платнику сплатити певну суму грошей отримувачу у визначений строк і у визначеному місці.

Простий вексель виписується позичальником із зобов'язанням сплатити борг кредитору. Переказний вексель - це вимога кредитора до позичальника сплатити кошти третій особі - ремітенту.

5.Документальне оформлення операцій з векселями

Бухгалтерський облік вексельних операцій залежить від видів векселів, порядку заповнення показників векселя та їх змісту, порядку видачі та прийняття (акцепту), передачі та авалю векселів.

Аналітичний облік ведеться по кожному виданому векселю і за строками погашення.

Порядок бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з вексельним обігом, встановлений листом Міністерства фінансів України від 12.08.92 р. №18-4116 "Про бухгалтерський облік вексельного обігу" (зі змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 26.07.94 р. № 30).

Векселі, одержані у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості, обліковуються на рахунку 162 "Довгострокові векселі одержані".

Оцінка векселя здійснюється в розмірі вексельної суми, зазначеної на ньому прописом та цифрами. Вексельна сума може включати відсоток як додаткову плату за час обертання векселя.

Облік векселів ведеться паралельно з обліком дебіторської і кредиторської заборгованості. Належна оплата векселя у встановлений строк погашає всі вексельні зобов'язання.

6.Облік довгострокових векселів виданих

Операції з довгостроковими векселями обліковуються на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані». На цьому рахунку ведуть облік розрахунків з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, одержані послуги та за інші операції, заборгованість за якими забезпечено виданими довгостроковими векселями і не є поточними зобов’язаннями. На кредиті рахунку 51 «Довгострокові векселі видані» відображають видачу векселя на забезпечення заборгованості, на дебеті — погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем (табл. 2.10).

Відображення в обліку операцій з довгостроковими векселями виданими

Таблиця 1

Господарські операції

Дебет

Кредит

Видано вексель на забезпечення заборгованості за отримані матеріали

631

511

Погашений наданий для сплати вексель з поточного рахунку банку

511

311

Нараховані відсотки по виданому векселю

952

684

Перераховані відсотки з поточного рахунка

684

311